Giao dịch theo xu hướng (theo trend) là gì?

Bạn sẽ học được:

  • Giao dịch theo trend là gì?
  • Có 3 loại xu hướng của thị trường và cổ phiếu: Tăng, giảm và đi ngang
  • Làm thế nào để xác định xu hướng thị trường, cổ phiếu?
  • Tại sao thuận theo trend thì sống, ngược trend thì "chết"?

 

Giao dịch theo xu hướng là gì?

Bạn chỉ cần hiểu đơn giản thị trường chứng khoán như một dòng chảy của một con sông, là một người đi bơi hay đi thuyền thì bạn cũng sẽ nương theo dòng chảy để hưởng lợi; còn việc một mình đương đầu ngược dòng nước mà lại còn là dòng nước chảy xiết thì hậu quả ra sao các bạn biết rồi đó. 

Như vậy khi tham gia thị giao dịch trên trường chứng khoán thì bạn cần nương theo xu hướng của thị trường, đa phần chúng ta tham gia vì xu hướng tăng giá của cổ phiếu. Kỳ vọng kiếm tiền từ thị trường chứng khoán xu hướng giá tăng không sai nhưng các bạn cũng nên chuẩn bị tinh thần và kịch bản hành động khi thị trường trong xu hướng giá giảm hay giá đi ngang.

Làm thế nào để nhận biết xu hướng? 

Có thể nhận biết xu hướng về giá của cổ phiếu, thị trường qua quan sát biến động của giá và khối lượng/dòng tiền tham gia vào giao dịch cổ phiếu.

Xu hướng tăng(Bull): Giá liên tiếp tăng và liên tục có mốc giá cao mới. Trader sẽ liên tục mua vào để tận dụng sóng tăng của cổ phiếu.

Xu hướng giảm(Bear): Giá liên tiếp giảm và liên tục có mốc giá thấp mới. Trader sẽ liên tiếp bán khống-shortsell để hưởng lợi (Tuy nhiên TTCK Việt Nam mới chỉ cho phép short sell HĐ tương lai chỉ số)

Xu hướng đi ngang(Sideway): Giá cổ phiếu dao động trong một khung nhất định, giảm khi đến gần đỉnh cũ và bật tăng về mức giá thấp gần nhất. Giao dịch trong biên độ hỗ trợ-kháng cự với lợi nhuận kỳ vọng vừa phải sẽ phù hợp với xu hướng sideway.

Dù bạn xác định xu hướng trong khoảng thời gian ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn thì cũng chỉ có 3 xu hướng về giá: tăng, giảm và đi ngang. Trong xu hướng chính sẽ có đan xen những đoạn xu hướng nhỏ biến động ngược chiều. 

123

Câu nào sau đây KHÔNG đúng ?

Có 3 loại xu hướng: tăng giá, giảm giá và đi ngang
Khối lượng tăng là hiện tượng giá liên tục lập đỉnh mới
Quan sát biến động giá cổ phiếu có thể xác định được xu hướng chủ đạo của giá cổ phiếu
Giao dịch theo xu hướng-trend dựa là chiến lược dựa vào cảm giác của bạn với thị trường

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút