Áp dụng CANSLIM trên thị trường Việt Nam

Đầu tư chuyên nghiệp

 • Đầu tư giá trị là gì?
 • Phương pháp đầu tư CANSLIM
  • Phương pháp đầu tư CANSLIM là gì?
  • Phân tích CANSLIM như thế nào (phần 1)?
  • Phân tích CANSLIM như thế nào (phần 2)?
  • Áp dụng CANSLIM trên thị trường Việt Nam
 • Giao dịch theo xu hướng

Bạn sẽ học được :

 • Phương pháp xây dựng bộ lọc CANSLIM 
 • Không phải cổ phiếu tốt nào cũng hội tụ đầu đủ 7 yếu tố như lý thuyết 

Thực tế, một cổ phiếu hội tụ đủ 7 yếu tố như lý thuyết là điều tương đối khó, nên một cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt nam có đủ 5/7 yếu tố trên là bạn có thể xem xét đưa vào danh mục nghiên cứu của mình rồi.

CANSLIM được xây dựng trên các yếu tố biến động giá thị trường cũng như cơ bản của cổ phiếu đòi hỏi người dùng cần xây dựng và tìm kiếm hệ thống dữ liệu, thông tin để tạo được bộ lọc cho mình.

Khi xây dựng bộ lọc hay đưa yếu tố về số như C,A,S lên đầu tiên. Nó sẽ giúp bạn rút ngắn danh sách cổ phiếu lại đáng kể đấy

CANSLIM có hiệu quả nhất trong giai đoạn:

Thị trường khẳng định xu hướng tăng giá
Thị trường chứng khoán đi ngang
Thị trường vào giai đoạn giá giảm
Curve Banner Download Mobile
Banner Download

Miễn phí trọn đời

giao dịch chứng khoán với Entrade X by DNSE