Phương pháp đầu tư CANSLIM là gì?

Đầu tư chuyên nghiệp

 • Đầu tư giá trị là gì?
 • Phương pháp đầu tư CANSLIM
  • Phương pháp đầu tư CANSLIM là gì?
  • Phân tích CANSLIM như thế nào (phần 1)?
  • Phân tích CANSLIM như thế nào (phần 2)?
  • Áp dụng CANSLIM trên thị trường Việt Nam
 • Giao dịch theo xu hướng

Bạn sẽ học được :

 • CANSLIM là bộ 7 tiêu chí áp dụng phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để lọc cổ phiếu 
 • CANSLIM không phù hợp cho việc mua và nắm giữ cổ phiếu dài hạn 
 • Không phải cổ phiếu tốt nào cũng thỏa mãn cả 7 tiêu chí của bộ lọc 

Phương pháp chọn lựa cổ phiếu theo 7 tiêu chí được William O’Neil nghiên cứu dành cho thị trường trong giai đoạn tăng giá, phương pháp này hướng đến mục tiêu phát hiện sớm các cổ phiếu có khả năng tăng giá tốt hơn nhóm cố phiếu trung bình bằng cá các chỉ báo phân tích cơ bản và kỹ thuật.

Phương pháp này phát huy hiệu quả tối đa trong xu hướng uptrend của thị trường chứng khoán, cổ phiếu được xác định từ phương pháp này không phù hợp cho việc mua và nắm giữ dài hạn.

Phương pháp chỉ ra rằng mua khi giá cổ phiếu có dấu hiệu chuẩn bị cho cơ hội biến động lớn và bán khi xu hướng dẫn đầu về tăng giá của cổ phiếu bị vi phạm có đối chiếu với xu hướng của thị trường. 

Curve Banner Download Mobile
Banner Download

Miễn phí trọn đời

giao dịch chứng khoán với Entrade X by DNSE