Sàn giao dịch chứng khoán

Khởi nghiệp đầu tư

 • Hướng dẫn cách chơi chứng khoán cho F0
 • Tự do tài chính
 • Các sản phẩm trên thị trường chứng khoán
 • Các kí hiệu chứng khoán
  • Chỉ số VN30 là gì?
  • Mã cổ phiếu
  • VNINDEX là gì?
  • Sàn giao dịch chứng khoán
 • Cách đọc bảng giá chứng khoán

Bạn sẽ học được :

 • Có ba sàn giao dịch chứng khoán chính tại Việt Nam: HOSE, HNX, Upcom
 • Công ty chứng khoán không phải Sàn giao dịch chứng khoán

Các sàn chứng khoán tại Việt Nam 

Nhiều người nhầm lẫn giữa sàn và công ty chứng khoán. Đây là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Sàn giao dịch chứng khoán được định nghĩa là một nền tảng tập trung hóa nơi mọi người có thể giao dịch cổ phiếu và ở Việt Nam thì được nhà nước quản lý và vận hành. 

Hiện nay tại Việt Nam chỉ có 3 sàn chứng khoán niêm yết:

 • HOSE: Hochiminh Stock Exchange (Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh)
 • HNX: Hanoi Stock Exchange (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội)
 • UPCOM: Unlisted Public Company Market (Sàn giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng)

Các sàn có các điều kiện niêm yết khác nhau thể hiện quy chuẩn và độ khó để niêm yết. Độ khó hiện đang xếp theo thứ tự: HSX-HNX-Upcom-OTC. 

Rổ chỉ số VN30 gồm các mã cổ phiếu trên sàn giao dịch nào ?

Sàn HOSE
Sàn HNX
Sàn Upcom
Cả ba sàn HOSE, HNX, Upcom
Curve Banner Download Mobile
Banner Download

Miễn phí trọn đời

giao dịch chứng khoán với Entrade X by DNSE