VNINDEX là gì?

Khởi nghiệp đầu tư

 • Hướng dẫn cách chơi chứng khoán cho F0
 • Tự do tài chính
 • Các sản phẩm trên thị trường chứng khoán
 • Các kí hiệu chứng khoán
  • Chỉ số VN30 là gì?
  • Mã cổ phiếu
  • VNINDEX là gì?
  • Sàn giao dịch chứng khoán
 • Cách đọc bảng giá chứng khoán

Bạn sẽ học được :

 • Chỉ số chứng khoán được quan tâm nhất thị trường là chỉ số VNINDEX
 • Ý nghĩa và tác dụng của chỉ số VNINDEX 

Chỉ số VNINDEX đại diện cho biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Chỉ số được tổng hợp và tính toán dựa trên sự biến động giá trị vốn hóa hàng ngày của tất cả các công ty đang niêm yết trên sàn chứng khoán TP. HCM (HOSE).

Ví dụ : Chỉ số VNINDEX ngày 1/9/2021 đang là 1,334.65 điểm. So với mức giá trị gốc 100 điểm ngày 28/07/2000, chỉ số đã tăng 13.35 lần trong 21 năm hoạt động.

 • Quan sát biến động chỉ số VNINDEX giúp nhà đầu tư nắm bắt xu hướng của thị trường chung, cung cầu hay diễn biến tâm lý chung của các nhà đầu tư trên thị trường.
 • VNINDEX giúp nhà đầu tư thấy được giai đoạn phát triển hay suy giảm của nền kinh tế thể hiện qua xu hướng trưởng/suy giảm của chỉ số này.

Chỉ số VNINDEX là gì ?

 

Chỉ số vốn hóa kết hợp các cổ phiếu thành phần của VN30 và VNMidcap.
Chỉ số tạo từ 100 mã cổ phiếu có giá cao nhất trên thị trường
chỉ số tổng hợp thị trường giao dịch cổ phiếu các công ty đại chúng chưa niêm yết
Chỉ số được tổng hợp và tính toán dựa trên sự biến động giá mỗi ngày của tất cả các công ty đang niêm yết trên sàn chứng khoán TP. HCM (HOSE)
Curve Banner Download Mobile
Banner Download

Miễn phí trọn đời

giao dịch chứng khoán với Entrade X by DNSE