Chứng chỉ quỹ

Bạn sẽ học được :

Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với phần vốn góp trong một quỹ nào đó.

Chứng chỉ quỹ là gì?

Nếu như cổ phần là chứng nhận sở hữu một phần doanh nghiệp của cổ đông thì chứng chỉ quỹ chính là chứng nhận góp vốn của người tham gia vào quỹ đầu tư. Mỗi quỹ đầu tư sẽ có một nguyên tắc và đầu tư khác nhau để đạt được muc tiêu lợi nhuận khi chào mời góp vốn-hay còn gọi là huy động vốn từ nhà đầu tư. Tùy vào chiến lược các nhà quản lý quỹ sẽ lựa chọn cổ phiếu trong danh mục của mình để đảm bảo uy tín khi vận hành quỹ cũng như cho những lần gọi vốn tiếp theo. 

Chung Chi Quy Mo

 

 

Cổ phiếu quỹ

Được chia cổ tức
Là loại cổ phiếu được phát hành và được tổ chức phát hành mua lại trên thị trường
Người sở hữu có quyền biểu quyết
Là một phần cổ phiếu chưa được phép phát hành

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút