Chứng khoán phái sinh

Khởi nghiệp đầu tư

 • Hướng dẫn cách chơi chứng khoán cho F0
 • Tự do tài chính
 • Các sản phẩm trên thị trường chứng khoán
  • Cổ phiếu là gì?
  • Chứng chỉ quỹ
  • Quỹ hoán đổi danh mục
  • Chứng khoán phái sinh
  • Hợp đồng tương lai chỉ số VN30
  • Trái phiếu là gì
  • Chứng quyền bảo đảm
 • Các kí hiệu chứng khoán
 • Cách đọc bảng giá chứng khoán

Bạn sẽ học được :

 • Chứng khoán phái sinh là công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng mà giá trị của chúng phụ thuộc vào giá của một tài sản cơ sở.
 • Hợp đồng tương lai (HĐTL) là chứng khoán phái sinh được chuẩn hóa và niêm yết tại các Sở giao dịch; là thỏa thuận mua bán hàng hóa trong hiện tại và được giao dịch vào một ngày xác định trong tương lai

Chứng khoán phái sinh là sản phẩm tài chính hay có thể được hiểu là một loại hợp đồng tài chính trong đó quy định quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng dựa trên những tài sản được gọi là tài sản cơ sở đã được phát hành/hình thành trước đó. Trong đó, giá giao dịch sẽ được xác định ở thời điểm hiện tại nhưng thời điểm thực hiện sẽ ở một ngày cụ thể trong tương lai.

Tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh được chia thành 2 dạng chính là hàng hóa như thực phẩm/nông sản, khoáng sản… hoặc công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, lãi suất,…

Chứng khoán phái sinh được ra đời đầu tiên với mục đích phòng ngừa rủi ro tăng giá của một loại tài sản cơ sở, nhưng trải qua thời gian dài phát triển của mục đích sử dụng phái sinh đã đa dạng hóa các mục tiêu như phân tán rủi ro, bảo vệ lợi nhuận hoặc tạo lợi nhuận tùy theo ý đồ của nhà đầu tư.

Chứng khoán phái sinh bao gồm 4 loại chính:

 • Hợp đồng kỳ hạn
 • Hợp đồng tương lai
 • Hợp đồng quyền chọn
 • Hợp đồng hoán đổi

Loại chứng khoán phái sinh được phép niêm yết và giao dich tại thị trường chứng khoán Việt Nam:

Hợp đồng tương lai
Hợp đồng quyền chọn
Hợp đồng kỳ hạn
Tất cả các phương án trên
Curve Banner Download Mobile
Banner Download

Miễn phí trọn đời

giao dịch chứng khoán với Entrade X by DNSE