Quỹ hoán đổi danh mục

Bạn sẽ học được :

Quỹ ETF –  hay còn gọi là quỹ hoán đổi danh mục, là một rổ chứng khoán hoạt động theo chỉ số đại diện cho một tài sản nhất định

Quỹ hoán đổi danh mục là gì?

Quỹ ETF - viết tắt của cụm từ Exchange Traded Fund hay còn gọi là quỹ hoán đổi danh mục - là một rổ chứng khoán hoạt động theo chỉ số đại diện cho một tài sản nhất định nào đó như vàng, hàng hóa, chứng khoán, lĩnh vực ngành hàng,… Với ETF chi phí giao dịch của quỹ thường rất thấp.

Quỹ ETF vừa mang đặc điểm của một quỹ đầu tư, vừa mang đặc điểm của một cổ phiếu được niêm yết và giao dịch trên hầu hết các sàn giao dịch chứng khoán lớn trên thế giới.

Ví dụ: Quỹ ETF E1VFVN30 là một quỹ đầu tư thụ động hoán đổi danh mục của 30 cổ phiếu hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nói một cách dễ hiểu: bạn chỉ cần bỏ tiền vào quỹ này là được đầu tư vào 30 cổ phiếu hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

ETF phù hợp với nhà đầu tư

Chủ động
Thụ động

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút