Quỹ hoán đổi danh mục

Khởi nghiệp đầu tư

 • Hướng dẫn cách chơi chứng khoán cho F0
 • Tự do tài chính
 • Các sản phẩm trên thị trường chứng khoán
  • Cổ phiếu là gì?
  • Chứng chỉ quỹ
  • Quỹ hoán đổi danh mục
  • Chứng khoán phái sinh
  • Hợp đồng tương lai chỉ số VN30
  • Trái phiếu là gì
  • Chứng quyền bảo đảm
 • Các kí hiệu chứng khoán
 • Cách đọc bảng giá chứng khoán

Bạn sẽ học được :

Quỹ ETF –  hay còn gọi là quỹ hoán đổi danh mục, là một rổ chứng khoán hoạt động theo chỉ số đại diện cho một tài sản nhất định

Quỹ hoán đổi danh mục là gì?

Quỹ ETF - viết tắt của cụm từ Exchange Traded Fund hay còn gọi là quỹ hoán đổi danh mục - là một rổ chứng khoán hoạt động theo chỉ số đại diện cho một tài sản nhất định nào đó như vàng, hàng hóa, chứng khoán, lĩnh vực ngành hàng,… Với ETF chi phí giao dịch của quỹ thường rất thấp.

Quỹ ETF vừa mang đặc điểm của một quỹ đầu tư, vừa mang đặc điểm của một cổ phiếu được niêm yết và giao dịch trên hầu hết các sàn giao dịch chứng khoán lớn trên thế giới.

Ví dụ: Quỹ ETF E1VFVN30 là một quỹ đầu tư thụ động hoán đổi danh mục của 30 cổ phiếu hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nói một cách dễ hiểu: bạn chỉ cần bỏ tiền vào quỹ này là được đầu tư vào 30 cổ phiếu hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

ETF phù hợp với nhà đầu tư

Chủ động
Thụ động
Curve Banner Download Mobile
Banner Download

Miễn phí trọn đời

giao dịch chứng khoán với Entrade X by DNSE