Trái phiếu là gì

Bạn sẽ học được :

Trái phiếu là một loại chứng khoán quy định nghĩa vụ của công ty phát hành (người vay tiền) phải trả cho người nắm giữ trái phiếu (người cho vay) một khoản tiền xác định. 

Trái phiếu là gì

Là một loại chứng khoán nợ, quy định nghĩa vụ của công ty phát hành (người vay tiền) phải trả cho người nắm giữ trái phiếu (người cho vay) một khoản tiền lãi được xác định tại một thời gian cụ thể trong tương lai và phải hoàn trả khoản vay ban đầu khi trái phiếu đến hạn. 

Đặc điểm của trái phiếu

  • Trái phiếu là công cụ nợ mà công ty phát hành đi vay theo phương thức có hoàn trả cả gốc lẫn lãi.
  • Người nắm giữ trái phiếu nhận được tiền lãi là khoản thu nhập cố định thường kỳ và không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty phát hành.
  • Khi công ty phát hành bị giải thể hoặc phá sản, người nắm giữ trái phiếu được ưu tiên trong quá trình thanh lý tài sản so với các cổ đông của công ty.
  • Trái phiếu là công cụ đầu tư, nhà đầu tư được hưởng lợi tức từ tiền lãi mà trái chủ thanh toán trong suốt kỳ hạn của trái phiếu và các quyền lợi khác nếu có.

 

Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều được hưởng:

Lãi suất cố định
Thu nhập phụ thuộc vào hoạt động của công ty
Được quyền bầu cử tại Đại hội cổ đông
Lãi suất từ vốn mà mình đầu tư vào công ty

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút