Chỉ số thị trường và giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên bảng giá

Bạn sẽ học được :

  • Quan sát chỉ số thị trường để hiểu tâm lý thị trường
  • Quan sát nhà đầu tư khối ngoại để nắm bắt động thái và kì vọng từ các nhà đầu tư lớn

Chỉ số thị trường

Chỉ số thị trường - Khối lượng giao dịch - Thanh khoản - Số mã tăng, giảm, đứng giá - Trạng thái đóng/mở cửa.

Từ các thông tin trên phần các chỉ số chung như VNINDEX, VN30, bạn có thể nhận định thị trường hiện tại đang tăng/giảm ở mức nào. Tâm lý nhà đầu tư thế nào qua độ rộng (số mã tăng/giảm).

432

*Ứng dụng giao dịch chứng khoán EntradeX

“ĐTNN” (Đầu tư nước ngoài)

Là khối lượng cổ phiếu được giao dịch của Nhà đầu tư nước ngoài trong ngày giao dịch (gồm 2 cột Mua và Bán).

212*Ứng dụng giao dịch chứng khoán EntradeX

Giá trị giao dịch ròng = chênh lệnh giữa cột mua và cột bán .

  • Khi cột mua > cột bán tức là khối ngoại mua ròng. Giá trị mua ròng càng lớn càng thể hiện lực mua lớn và khả năng tác động tăng giá lên cổ phiếu/chỉ số.
  • Khi cột mua < cột bán tức là khối ngoại bán ròng. Giá trị bán ròng càng lớn càng thể hiện lực bán lớn và khả năng ảnh hưởng giảm đến giá cổ phiếu/chỉ số.

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút