Quan sát khớp lệnh trên bảng điện

Khởi nghiệp đầu tư

 • Hướng dẫn cách chơi chứng khoán cho F0
 • Tự do tài chính
 • Các sản phẩm trên thị trường chứng khoán
 • Các kí hiệu chứng khoán
 • Cách đọc bảng giá chứng khoán
  • Chỉ số thị trường và giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên bảng giá
  • Cách hiển thị màu trên bảng điện
  • Quan sát khớp lệnh trên bảng điện

Bạn sẽ học được :

Nắm bắt được các thông tin bên bán và bên mua giúp bạn giao dịch hiệu quả hơn

“Bên mua” và  "Bên Bán"

211

*Ứng dụng giao dịch chứng khoán EntradeX

 • Hệ thống hiển thị 03 mức giá đặt mua tốt nhất (giá đặt mua cao nhất) và khối lượng đặt mua tương ứng
 • Hệ thống hiển thị 03 mức giá chào bán tốt nhất (giá chào bán thấp nhất) và khối lượng chào bán tương ứng.

“Khớp lệnh” 

 • Cột “Giá”: Mức giá khớp trong phiên hoặc cuối ngày
 • Cột “KL” (Khối lượng khớp): Khối lượng cổ phiếu khớp tương ứng với mức giá khớp
 • Cột “+/-“ (Tăng/Giảm giá): là mức thay đổi giá sao với Giá tham chiếu

“Dư mua / Dư bán”

 • Biểu thị khối lượng cổ phiếu đang chờ khớp trong phiên 
 • Kết thúc ngày giao dịch, cột “Dư mua/Dư bán” biểu thị khối lượng cổ phiếu không được thực hiện trong ngày giao dịch

Phần "bên mua" hiển thị mấy mức giá đặt mua tốt nhất và phần bên bán hiển thị mấy mức giá đặt bán tốt nhất? 

03 mức giá mua cao nhất và 03 mức giá bán thấp nhất
01 mức giá mua cao nhất và 01 giá bán thấp nhất
Chỉ hiện 03 mức giá mua cao nhất
Chỉ hiện 03 giá mua thấp nhất
Curve Banner Download Mobile
Banner Download

Miễn phí trọn đời

giao dịch chứng khoán với Entrade X by DNSE