Quan sát khớp lệnh trên bảng điện

Bạn sẽ học được :

Nắm bắt được các thông tin bên bán và bên mua giúp bạn giao dịch hiệu quả hơn

“Bên mua” và  "Bên Bán"

211

*Ứng dụng giao dịch chứng khoán EntradeX

 • Hệ thống hiển thị 03 mức giá đặt mua tốt nhất (giá đặt mua cao nhất) và khối lượng đặt mua tương ứng
 • Hệ thống hiển thị 03 mức giá chào bán tốt nhất (giá chào bán thấp nhất) và khối lượng chào bán tương ứng.

“Khớp lệnh” 

 • Cột “Giá”: Mức giá khớp trong phiên hoặc cuối ngày
 • Cột “KL” (Khối lượng khớp): Khối lượng cổ phiếu khớp tương ứng với mức giá khớp
 • Cột “+/-“ (Tăng/Giảm giá): là mức thay đổi giá sao với Giá tham chiếu

“Dư mua / Dư bán”

 • Biểu thị khối lượng cổ phiếu đang chờ khớp trong phiên 
 • Kết thúc ngày giao dịch, cột “Dư mua/Dư bán” biểu thị khối lượng cổ phiếu không được thực hiện trong ngày giao dịch

Phần "bên mua" hiển thị mấy mức giá đặt mua tốt nhất và phần bên bán hiển thị mấy mức giá đặt bán tốt nhất? 

03 mức giá mua cao nhất và 03 mức giá bán thấp nhất
01 mức giá mua cao nhất và 01 giá bán thấp nhất
Chỉ hiện 03 mức giá mua cao nhất
Chỉ hiện 03 giá mua thấp nhất

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

 • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
 • Đầu tư thông minh với Entrade X
 • Không thu phí duy trì tài khoản
 • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút