Bạn là nhà đầu tư dài hạn hay lướt sóng?

Bạn sẽ học được:

  • Đầu tư dài hạn hay giao dịch lướt sóng (đầu cơ) đều là phương thức kiếm tiền trên thị trường chứng khoán
  • Cần xác định rõ mục tiêu của mình để xây dựng và đảm bảo tuân thủ chiến lược tham gia thị trường của mình

Giao dịch lướt sóng

Giao dịch lướt sóng (Đầu cơ) là việc tận dụng cơ hội của thị trường và hưởng lợi nhuận từ biến động giá của cổ phiếu, có thể căn cứ vào cơ hội để hưởng lợi từ việc mua hay bán khống cố phiếu (short sell). Trong đầu cơ, các quyết định dựa trên tin đồn, biểu đồ kỹ thuật và tâm lý thị trường ở thời điểm lựa chọn hành động. Hiện TTCK Việt Nam chưa cho phép bán khổng cổ phiếu nhưng có thể bán Hợp đồng tương lai chỉ số VN30. 

Đầu tư chứng khoán

Đầu tư chứng khoán là việc bạn sử dụng khoản tiền “nhàn rỗi” để mua cổ phiếu với kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng giá trong tương lai. Khoảng thời gian kỳ vọng có thể từ 1-3 tháng, 6 tháng, một năm hay nhiều năm. Nhưng bài học kinh điển là đầu tư là cả một quá trình hàng chục năm và càng bắt đầu sớm càng tốt. 

Tiền nhàn rỗi được hiểu là khoản tiền bạn chủ đích để dành ra cho đầu tư sau khi đã trừ đi các chi phí cần thiết cho mức sống của bạn. 

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút