Đồ thị nến Nhật là gì?

Bạn sẽ học được:

  • Biểu đồ nến là gì
  • Cấu tạo cơ bản của nến Nhật

Biểu đồ nến Nhật là gì?

  • Biểu đồ nến (Candlestick Chart) là một loại biểu đồ giá được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, hiển thị giá cao, thấp, mở và đóng cửa của một chứng khoán trong một khoảng thời gian cụ thể
  • Biểu đồ nến Nhật có nguồn gốc từ các thương nhân buôn gạo Nhật Bản thế kỷ 18 Munehisa Homma
  •  Biểu đồ nến Nhật thể hiện diễn biến cung cầu và biên độ dao động giá

Cấu tạo

23

*Ứng dụng giao dịch chứng khoán EntradeX

Mức giá nào không nằm trong 4 mức giá cấu tạo mẫu nến Nhật?

Giá cao nhất
Giá thấp nhất
Giá mở cửa
Giá trần

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút