Mẫu nến tiếp diễn

Bạn sẽ học được :

  • Mẫu nến tiếp diễn thể hiện sự tiếp diễn xu hướng của thị trường
  • Một số mẫu nến tiếp diễn điểm hình

Mẫu hình nến tiếp diễn là gì ?

Mô hình nến tiếp diễn chỉ ra thời gian nghỉ của thị trường, một sự xả hơi trước khi tiếp tục xu hướng trước đó

Mô hình nến tiếp diễn có nghĩa là khi thị trường đã hình thành một xu hướng rõ ràng thì xuất hiện một mô hình nến trên biểu đồ giá. Tuy nhiên, mô hình nến này sẽ không làm cho xu hướng bị đảo chiều, mà nó sẽ tiếp diễn xu hướng trước đó.

Lưu ý: Một mô hình tiếp tục không đảm bảo rằng xu hướng trước đó sẽ tiếp tục , chỉ là một tín hiệu cho thấy có sự tạm dừng trong xu hướng và kg có tín hiệu đảo chiều

Các mẫu hình nến tiếp diễn

321

Mẫu nến nào sau đây là mẫu hình nến tiếp diễn ?

Mẫu nến Three advancing white soldiers (Ba chàng lính trắng ngự lâm)
Mẫu nến The shooting star (Sao băng)
Mẫu nến The morning star (Sao Mai)
Mẫu nến The evening star (Sao Hôm)

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút