Bạn có hợp làm nhà đầu tư cơ bản?

Bạn sẽ học được:

Đầu tư cơ bản phù hợp với nhà đầu tư dài hạn và có kiến thức tổng quan về thị trường và doanh nghiệp.

  • Đầu tư cơ bản đòi hỏi nhà đầu tư có cái nhìn bao quát và đánh giá một chứng khoán đang nằm dưới giá trị hay trên giá trị hiện hành, và điều này sẽ khẳng định giá trị thực của một công ty qua mối quan hệ mật thiết với các đặc tính tài chính.
  • Đầu tư cơ bản phù hợp với các nhà đầu tư dài hạn, đầu tư với kỳ vọng về sự phát triển của doanh nghiệp trong khoảng thời gian trong tương lai. Nhà đầu tư thường nắm giữ cổ phiếu trong nhiều ngày, tuần, hoặc thậm chí nhiều tháng

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút