Đầu tư cơ bản là gì?

Bạn sẽ học được :

Mục tiêu của phân tích cơ bản là xác định giá trị thực của chứng khoán nhằm phục vụ quyết định giao dịch của nhà đầu tư

Mục tiêu của phân tích cơ bản (PTCB) là đánh giá được giá trị nội tại của chứng khoán. Nhà đầu tư so sánh với giá hiện tại trên thị trường để xem liệu chứng khoán đó bị định giá thấp hay được định giá cao, dựa vào đó đưa ra quyết định mua vào hay bán ra cổ phiếu.

Các nhân tố nhà đầu tư cần chú trọng trong PTCB cổ phiếu:

 • Hoạt động kinh doanh của công ty
 • Mục tiêu và nhiệm vụ của công ty
 • Khả năng lợi nhuận (hiện tại và dự đoán)
 • Nhu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ của công ty
 • Sức ép cạnh tranh và chính sách giá cả
 • Kết quả kinh doanh theo thời gian
 • Kết quả sản xuất kinh doanh so sánh với công ty tương tự và thị trường
 • Vị thế trong ngành
 • Chất lượng quản lý

Yếu tố nào là yếu tố định tính trong phân tích cơ bản cổ phiếu?

Thương hiệu doanh nghiệp
Chỉ số P/E
Doanh thu
Vốn hóa thị trường

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

 • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
 • Đầu tư thông minh với Entrade X
 • Không thu phí duy trì tài khoản
 • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút