Phân tích cơ bản là gì?

Trải nghiệm đầu tư

 • Báo cáo tài chính là gì?
 • Phân tích cơ bản trong chứng khoán
  • Đầu tư cơ bản là gì?
  • Bạn có hợp làm nhà đầu tư cơ bản?
  • Phân tích cơ bản là gì?
 • Đồ thị Nến Nhật
 • Phân tích kỹ thuật là gì?

Bạn sẽ học được:

Phân tích cơ bản là một kỹ thuật để xác định giá trị thực của doanh nghiệp bằng cách tập trung vào các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và triển vọng của doanh nghiệp.

Phân tích cơ bản là một kỹ thuật dùng để xác định giá trị nội tại của một doanh nghiệp bằng cách tập trung vào các yếu tố cơ bản có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hiện tại và triển vọng phát triển trong tương lai của công ty.

Một số chỉ tiêu tài chình nhà đầu tư có thể áp dụng để đánh giá giá trị thực của một công ty bao gồm:

 • Tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận
 • Những rủi ro mà công ty có thể gặp phải
 • Dòng tiền

Dựa vào sự chênh lệch của giá trị trường so với giá trị thực của một công ty - nhà đầu tư xác định cơ hội để đầu tư hoặc bán chốt lời cổ phiếu.

Curve Banner Download Mobile
Banner Download

Miễn phí trọn đời

giao dịch chứng khoán với Entrade X by DNSE