Phân tích kỹ thuật là gì?

Trải nghiệm đầu tư

 • Báo cáo tài chính là gì?
 • Phân tích cơ bản trong chứng khoán
 • Đồ thị Nến Nhật
 • Phân tích kỹ thuật là gì?
  • Phân tích kỹ thuật là gì?
  • Chân dung trader phân tích kỹ thuật
  • Cách đọc hiểu biểu đồ trên bảng giá

Bạn sẽ biết :

 • Phân tích kỹ thuật (PTKT) là gì và các ưu nhược điểm của phương pháp PTKT
 • Cách hiển thị và đọc biểu đồ giá một mã cổ phiếu bất kỳ
 • Hình dung rõ chân dung của nhà đầu tư (trader) giao dịch kỹ thuật 

“Biểu đồ thực sự là dấu chân của dòng tiền”