Bảo hiểm - Thuế | 24/07/2023

Thuế phẳng (Flat Tax) là gì? Đặc trưng của thuế phẳng

Thuế phẳng ( Flat tax) là loại thuế áp dụng cùng một mức thuế cho tất cả các mức thu nhập.

Thuế phẳng (Flat Tax)
Thuế phẳng (Flat Tax) là gì?

Thuế phẳng (Flat Tax) là gì?

Thuế phẳng (Flat Tax) là một hệ thống thuế cố định, áp dụng cùng mức suất thuế cho mọi người, không phân biệt mức thu nhập và thường không có các khoản giảm trừ hay miễn thuế.

Bản chất và đặc điểm của thuế phẳng

  • Bản chất và đặc trưng của thuế phẳng là giảm bớt sự phân biệt đối xử giữa các đối tượng nộp thuế và giảm bớt sự phức tạp của hệ thống thuế.
  • Thông thường, thuế phẳng không áp dụng các khoản khấu trừ hoặc miễn trừ. Tuy nhiên, một số chính trị gia đã đề xuất hệ thống thuế phẳng vẫn giữ lại một số khoản khấu trừ cụ thể.
  • Hầu hết các hệ thống hoặc đề xuất thuế phẳng không tính thuế từ cổ tức, lợi nhuận phân phối, lãi vốn hoặc các khoản đầu tư khác. Điều này giúp đơn giản hóa hệ thống thuế và làm cho quá trình đóng thuế dễ dàng hơn.

Quan điểm đối lập về thuế phẳng

Quan điểm đối lập về Flat Tax
Quan điểm đối lập về thuế phẳng

Những người ủng hộ Flat tax

Đơn giản hóa mã số thuế: Thuế phẳng  thường đơn giản hóa mã số thuế, giúp việc kê khai thuế dễ dàng hơn.

  • Hệ thống thuế phẳng được xem là động lực để người nộp thuế kiếm thêm tiền, vì họ không phải đối mặt với mức thuế cao hơn khi tăng thu nhập. Điều này có thể khuyến khích họ làm việc chăm chỉ hơn và tăng thu nhập cá nhân.
  • Hệ thống thuế phẳng đơn giản hóa quá trình kê khai thuế, giúp giảm tải công việc và chi phí thời gian cho người nộp thuế.

Những người không ủng hộ Flat tax

  • Hệ thống thuế phẳng được cho là tạo ra gánh nặng không công bằng cho những người có mức lương thấp, trong khi đổi lấy việc giảm thuế suất cho những người giàu có. Điều này tạo ra sự chênh lệch và không công bằng trong việc chịu trách nhiệm thuế giữa các tầng lớp xã hội.
  • Các nhà phê bình hệ thống thuế phẳng cho rằng hệ thống thuế lũy tiến là công bằng hơn, vì nó yêu cầu người có thu nhập cao đóng một tỷ lệ thuế cao hơn, giúp chia sẻ gánh nặng tài chính và hỗ trợ các chương trình xã hội phục vụ cộng đồng.

Một vài ví dụ về thuế phẳng

Ví dụ Flat tax
Nga và Hoa Kỳ đã áp dụng thuế phẳng

Nga là quốc gia lớn nhất trên thế giới sử dụng thuế phẳng, áp thuế cố định 13% đối với thu nhập cá nhân. Vào năm 2021, quốc gia này chuyển sang thuế lũy tiến để tăng doanh thu thuế. 

Các quốc gia khác đã sử dụng hệ thống thuế cố định bao gồm Estonia, Latvia và Litva. Tuy nhiên, cả Latvia và Litva hiện đã chuyển sang hệ thống thuế lũy tiến.

Greenland sử dụng hệ thống thuế phẳng có thể điều chỉnh hàng năm. Đối với cá nhân, tỷ lệ hiện tại là 36%, 42% hoặc 44%, tùy thuộc vào thành phố.

Tại Hoa Kỳ, thuế quỹ lương là một loại thuế phẳng. IRS đánh thuế tiền lương, cụ thể là thuế theo Đạo luật Đóng góp Bảo hiểm Liên bang (FICA) là 15,3% đối với tất cả những người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương. Tiền thu được để duy trì các chương trình An sinh xã hội và Medicare của đất nước.

Người lao động và người sử dụng lao động chia đều mức thuế. Người lao động phải trả 7,65% thuế FICA, trong khi các công ty của họ cũng phải trả 7,65% thuế. Các cá nhân tự làm chủ tự trả toàn bộ số tiền (15,30%).

Loại thuế này được coi là thuế phẳng vì nó áp dụng tỷ lệ phần trăm như nhau đối với tất cả những người làm công ăn lương, bất kể khung thu nhập của họ. 

Tuy nhiên, thuế An Sinh Xã Hội đi kèm với giới hạn thu nhập. Đối với năm tính thuế 2022, chỉ những khoản thu nhập từ $147.000 trở xuống mới phải chịu thuế An sinh xã hội. Đối với năm tính thuế 2023, mức giới hạn đó tăng lên 160.200 đô la.

Trên đây là bài viết chia sẻ những kiến thức cần thiết liên quan đến thuế phẳng (Flat Tax). Hy vọng những thông tin này đã cung cấp nội dung hữu ích phục vụ cho công việc của bạn.

ads-3
share facebook
Author

Tác giả:

Nguyễn Thị Hằng

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan