Chứng khoán | 06/03/2024

Lệnh điều kiện trong chứng khoán có những loại nào?

Lệnh điều kiện trong giao dịch chứng khoán là loại lệnh khá khó hiểu đối với nhà đầu tư mới. Tuy nhiên, nếu hiểu rõ thì lệnh điều kiện sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình giao dịch.

Lệnh điều kiện là gì?

Định nghĩa về lệnh điều kiện
Định nghĩa về lệnh điều kiện

Lệnh điều kiện (Conditional Order) là loại lệnh được đặt kèm có kèm theo điều kiện tuỳ chỉnh của nhà đầu tư. Sau khi nhà đầu tư hoàn thành thao tác đặt lệnh, lệnh sẽ được chuyển về trạng thái chờ, tức là sẽ chưa được đẩy vào danh sách lệnh đưa lên sàn ngay mà chỉ được được đẩy vào sàn sau khi thoả mãn toàn bộ điều kiện đã được đặt từ trước. 

Lệnh điều kiện được sử dụng cả trong đầu tư chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh.

Lệnh điều kiện là một công cụ hữu ích, giúp nhà đầu tư có khả năng đặt lệnh mua hoặc bán tại mức giá bản thân mong muốn. Từ đó, lệnh điều kiện giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian và công sức khi không còn phải theo dõi bảng điện liên tục để thực hiện đặt lệnh cũng như hạn chế rủi ro trong khi đầu tư. 

Các loại lệnh điều kiện đang có hiện nay

Có những loại lệnh điều kiện nào?
Có những loại lệnh điều kiện nào?

Lệnh đặt trước ngày (TCO – Time Conditional Order)

Đây là một trong những lệnh cơ bản nhất, có thể được đặt trước từ một tới nhiều ngày với mức giá và khối lượng được nhà đầu tư xác định từ trước.

Lệnh tranh mua, tranh bán (PRO – Priority Order)

PRO là một lệnh nâng cao, có thể được đặt cả theo chiều mua và bán với xác suất khớp lệnh cao nhất. Khi đến ngày hiệu lực được cài đặt trước, hệ thống sẽ tự động sẽ giúp người đặt lệnh được ưu tiên khớp mức giá được ưu tiên khớp cao nhất.

Lệnh dừng (Stop order)

Stop Order là dạng lệnh cho phép nhà đầu tư có khả năng đặt bán chứng khoán tại một mức giá xác định trong tương lai.

Lệnh xu hướng (TS – Trailing Stop Order)

Lệnh xu hướng là một loại lệnh dừng nâng cao. Lệnh xu hướng là loại lệnh trợ giúp nhà đầu tư bán với giá tối ưu nhất vùng giá cao khi thị trường có xu hướng tăng và mua với giá tối ưu nhất vùng giá thấp khi thị trường đang trong xu hướng giảm, tương đương với hai lệnh con là Trailing Stop Sell và Trailing Stop Buy . Nhờ tính chất này mà nhà đầu tư sử dụng lệnh xu hướng có thể mua đáy – bán đỉnh mà không cần theo dõi thị trường quá sát sao.

Các loại giá trong lệnh điều kiện

  • Giá thị trường (MP – Market Price): là giá khớp cuối cùng của cổ phiếu hoặc chỉ số. Đầu ngày khi chưa có giá khớp gần nhất thì giá MP sẽ được xác định là giá tham chiếu.
  • Giá kích hoạt: (TP – Trigger Price): là giá được sử dụng để so sánh với giá thị trường của cổ phiếu để xác định điều kiện về giá của lệnh điều kiện có thỏa mãn hay không.
  • Giá đặt lệnh: (OP – Order Price): là giá của lệnh thật được phát sinh vào sàn khi lệnh thỏa mãn điều kiện về lệnh đặt.

Các trạng thái của lệnh điều kiện 

Lệnh điều kiện có những trạng thái nào?
Lệnh điều kiện có những trạng thái nào?

Đây là chức năng nhằm giúp đầu tư kiểm tra và quản lý được thông tin trạng thái lệnh điều kiện đầu tư và chính xác nhất sau khi hoàn thành bước đặt lệnh. Khách hàng có thể tra cứu thông tin lệnh điều kiện theo từng mã chứng khoán, loại lệnh sử dụng, trạng thái lệnh, thời gian đặt lệnh và qua đó có thể sửa hoặc hủy lệnh với các lệnh chưa khớp. Các trạng thái của lệnh bao gồm:

  • Đang chờ: Lệnh của nhà đầu tư đã được nhận bởi hệ thống nhưng chưa được gửi lên sàn giao dịch do chưa thỏa mãn điều kiện được cài đặt.
  • Chờ gửi lên sàn: Lệnh của nhà đầu tư đã thoả mãn điều kiện, được đưa vào hàng chờ để gửi lên sàn giao dịch.
  • Đã gửi lên sàn: Lệnh đã được gửi lên sàn giao dịch thành công, đợi khớp.
  • Khớp một phần/ Huỷ 1 phần: Lệnh đã được khớp một phần của khối lượng yêu cầu và được nhà đầu tư huỷ phần còn lại thành công.
  • Khớp một phần: Lệnh đã được khớp một phần của khối lượng yêu cầu và đang đợi khớp nốt phần còn lại.
  • Đã khớp hoàn toàn: Lệnh đã khớp thành công toàn bộ khối lượng được đặt.
  • Đã huỷ: Lệnh đã huỷ thành công toàn bộ khối lượng được đặt khi chưa khớp.

Đó là các kiến thức cơ bản và cần thiết nhất về lệnh điều kiện, mong rằng nhà đầu tư có thể hiểu thêm về một tính năng hay và tiện lợi trong khi đầu tư.

ads-3
share facebook
Author

Tác giả:

Nguyễn Tiến Thành

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan