Quản lý tài sản | 07/03/2023

Lợi nhuận tuyệt đối là gì? Giải mã nhanh điểm nổi bật về lợi nhuận tuyệt đối

Lợi nhuận tuyệt đối được coi là phương thức mô tả về khoản lợi nhuận có được từ tài sản mà nhà đầu tư mang về được. Cụ thể hơn lợi nhuận tuyệt đối là gì? Nó có tầm quan trọng như nào? Hãy cùng DNSE tìm hiểu trong bài viết này nhé.

Tìm hiểu nhanh về lợi nhuận tuyệt đối là gì?
Tìm hiểu nhanh về lợi nhuận tuyệt đối là gì?

Lợi nhuận tuyệt đối là gì?

Lợi nhuận tuyệt đối là khoản lợi nhuận mà một tài sản đạt được trong một thời gian nhất định. Dựa trên phần trăm tăng hoặc giảm mà bạn có thể đo một cách chính xác mức lợi nhuận. Ví dụ như cổ phiếu hay quỹ tương hỗ đã đạt được trong một giai đoạn cụ thể và được thể hiện dưới dạng phần trăm.

Lợi nhuận tuyệt đối đề cập đến số tiền thu được từ một khoản đầu tư. Hay đơn giản nó  được gọi là tổng lợi nhuận. 

Lợi tức tuyệt đối đo lường mức lãi hoặc lỗ mà một tài sản, danh mục đầu tư được tính toán độc lập chứ không dựa trên một chỉ số tham chiếu nào khác. Lợi nhuận có thể mang tính tích cực hoặc tiêu cực và có thể được coi là không liên quan đến các hoạt động ở thị trường khác.

Đặc điểm của lợi nhuận tuyệt đối

Những đặc điểm đáng chú ý về lợi nhuận tuyệt đối
Những đặc điểm đáng chú ý về lợi nhuận tuyệt đối
  • Nguồn lợi nhuận tích cực: Về cơ bản, mục đích chính của chiến lược đầu tư là danh mục đầu tư được cấu trúc xung quanh. Do đó, chiến lược nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận dương bằng mọi giá, bất chấp cả trong trường hợp chứng khoán đang tăng hay giảm.
  • Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Như chia sẻ ở trên, chiến lược lợi nhuận tuyệt đối tập trung vào việc tạo ra lợi nhuận dương bằng mọi giá. Chính vì lẽ đó, nó thường đa dạng hóa danh mục đầu tư nhằm mục đích phân tán rủi ro. Với những lựa chọn đầu tư khác nhau sẽ tạo ra mức lợi nhuận theo những cách khác nhau trong từng khoảng thời gian cụ thể.
  • Ít biến động: Quỹ hoàn vốn tuyệt đối sẽ chỉ tập trung vào việc tạo ra lợi nhuận dương và được đa dạng hóa trong cấu trúc của chúng. Do đó rủi ro đầu tư tổng thể là trải rộng trên các khoản nắm giữ tài sản khác nhau trong danh mục đầu tư. Đổi lại, nó sẽ đảm bảo ít biến động tổng thể hơn trong lợi nhuận.
  • Linh hoạt điều chỉnh với diễn biến thị trường: Theo chuyển động của thị trường vốn chủ sở hữu, các quỹ hoàn vốn tuyệt đối có thể chủ động điều chỉnh.

Hiểu đơn giản rằng, khi thị trường chứng khoán đang tăng hoặc có những chuyển động tích cực, lợi nhuận tuyệt đối sẽ có xu hướng tăng so với các khoản tiền hoàn vốn tuyệt đối. Ngược lại, khi thị trường chứng khoán giảm hoặc có những chuyển động tiêu cực, lợi nhuận tuyệt đối sẽ có xu hướng giảm với các khoản tiền hoàn vốn tuyệt đối.

  • Độc lập với điểm chuẩn: Trái ngược với quỹ hoàn vốn tương đối, quỹ hoàn vốn tuyệt đối sẽ độc lập với các điểm chuẩn hoặc chỉ số thị trường.

Những điểm cần lưu ý về lợi nhuận tuyệt đối

Lợi nhuận tuyệt đối có điểm gì đáng chú ý?
Lợi nhuận tuyệt đối có điểm gì đáng chú ý?

Lợi nhuận tuyệt đối hoạt động dựa trên mối quan hệ giữa giá trị đầu tư hiện tại và số tiền đầu tư ban đầu. Hiểu nôm na, nó là sự khác biệt giữa giá trị hiện tại và giá trị ban đầu của một khoản đầu tư so với giá trị bạn đầu của khoản đầu tư đó.

Bằng cách đo lường hiệu quả hoạt động về lợi nhuận tuyệt đối, nhà quản lý có thể phát triển danh mục đầu tư đa dạng trên các loại tài sản, địa lý và chu kỳ kinh tế. Những nhà quản lý như vậy thường đặc biệt chú ý đến mối tương quan giữa các thành phần khác nhau trong danh mục đầu tư của họ. Mục đích là để không để bị động khi thị trường xảy ra biến động.

Thực tế lợi nhuận tuyệt đối sẽ không nói lên nhiều điều. Bạn cần nhìn vào lợi nhuận tương đối để xem lợi tức của một khoản đầu tư như thế nào để so sánh với lợi tức đầu tư của mình. Từ đó, bạn sẽ có được cái nhìn rõ ràng hơn về khoản đầu tư của mình đang hoạt động tốt hay kém để có những điều chỉnh phù hợp.

Chỉ số lợi nhuận tuyệt đối sẽ chỉ thực sự hữu ích khi sử dụng với thị trường quỹ phòng hộ. Còn đối với các thị trường khác như thị trường các quỹ tương hỗ, cổ phiếu và trái phiếu sẽ có hệ thống số liệu riêng để so sánh và xác định lợi nhuận – rủi ro.

Công thức xác định lợi nhuận tuyệt đối

Lợi nhuận tuyệt đối = ((GTHT của khoản đầu tư – GTĐT ban đầu) / GTĐT ban đầu) * 100

Trong đó:

  • GTHT: Giá trị hiện tại.
  • GTĐT: Giá trị đầu tư.

Ví dụ, người A đã đầu tư 50.000.000 VNĐ vào một quỹ tương hỗ. Giá trị hiện tại của khoản đầu tư là 83.000.000 VNĐ. Lúc này lợi mức lợi nhuận tuyệt đối sẽ được tính:

Lợi nhuận tuyệt đối = ((83.000.000 – 50.000.000) / 50.000.000) * 100 = 66%.

Lưu ý: Mức lợi tức này không tính đến khoảng thời gian đầu tư. Bạn có thể kiếm được khoản tiền này sau 5 năm, 10 năm hoặc 15 năm. Do đó, các quỹ tương hỗ thường tính toán lợi nhuận hàng năm cho bất kỳ khoảng thời gian nào lớn hơn một năm.

Ví dụ về lợi nhuận tuyệt đối

Quỹ SSIAM VN30 ETF (lấy VN30 làm chỉ số tham chiếu) đã đạt được lợi nhuận tuyệt đối là 150.15% trong giai đoạn 10 năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2017. Tuy nhiên vì chỉ số VN30 có lợi nhuận tuyệt đối là 153.07% trong cùng khoảng thời gian này, nên lợi nhuận tương đối của quỹ lại là -2.92%.

Tạm kết

Nhìn chung, lợi nhuận tuyệt đối sẽ thể hiện rõ ràng phần lãi hoặc lỗ mà một tài sản hay danh mục đầu tư đã đạt được độc lập với bất kì chỉ số hay tiêu chuẩn nào. Mức lợi nhuận này có thể dương hoặc âm hoặc tương quan nghịch biến với những hoạt động khác trên thị trường. Hy vọng rằng, bài viết này có thể giúp bạn hiểu hơn về khái niệm lợi nhuận tuyệt đối là gì.

ads-3
share facebook
Author

Tác giả:

Lâm Bùi

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan