Doanh nghiệp | 06/10/2023

Net Sales là gì? Những yếu tố ảnh hưởng đến Net Sales

Net sales là một cụm từ không quá xa lạ trong lĩnh vực kinh tế nhưng đối với những ai vừa mới bắt đầu tìm hiểu hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp cũng như các thuật ngữ chuyên ngành sẽ cần phải biết rõ về Net sales là gì?

Net Sales là gì?

Tìm hiểu về Net Sales
Tìm hiểu về Net Sales

Net sales (hay doanh thu ròng) là tổng số tiền mà một doanh nghiệp hoặc cá nhân thu được từ hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định, sau khi đã trừ đi tất cả các chi phí đầu tư và các khoản phát sinh khác.

Nếu doanh thu ròng là 0, điều này cho thấy rằng hoạt động kinh doanh không hiệu quả và không tạo ra lợi nhuận đáng kể.

Khái niệm này không chỉ áp dụng cho doanh nghiệp mà còn có thể sử dụng trong việc quản lý chi tiêu cá nhân. Nó giúp bạn kiểm soát các chi phí và quản lý tài chính cá nhân một cách hiệu quả hơn.

Một ví dụ cụ thể là sau khi trừ đi các khoản chi tiêu cần thiết cho cuộc sống, số tiền còn lại được xem xét là net sales cá nhân của bạn. Điều này giúp bạn điều chỉnh cách chi tiêu để tích lũy được nhiều tiền hơn cho tương lai.

Công thức tính Net Sales

Cách tính Net Sales khá đơn giản và có thể áp dụng để giúp doanh nghiệp theo dõi doanh thu ròng theo từng tháng, từng quý hoặc từng năm. Công thức tính net sales là:

Doanh thu ròng = Tổng doanh thu từ tất cả các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp – Tổng chi phí đầu tư, các chi phí phát sinh trong dự án và chi phí duy trì hoạt động của công ty.

Ví dụ cụ thể, nếu doanh nghiệp của bạn bán tổng cộng hàng hóa trị giá 50.000 USD, và bạn không có chi phí giảm giá, tổng doanh thu của bạn sẽ là 50.000 USD. Số tiền này thường được ghi nhận ở đầu báo cáo thu nhập.

Các yếu tố ảnh hưởng đến Net sales

Yếu tố ảnh hưởng đến Net sales là gì?
Yếu tố ảnh hưởng đến Net sales là gì?

Trên báo cáo thu nhập, doanh thu ròng thường bị tác động bởi các loại khấu trừ đa dạng, và những yếu tố này có thể kể đến như sau:

  • Chất lượng Sản phẩm/Dịch vụ: Chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ có ảnh hưởng lớn đến sự hài lòng của khách hàng và doanh thu thuần. Các sản phẩm chất lượng cao thường dẫn đến ít trường hợp hoàn trả hàng và giúp tạo dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
  • Chính sách Giảm giá và Chiết khấu: Cách doanh nghiệp áp dụng chính sách giảm giá và chiết khấu có thể tác động đến tỷ lệ giảm doanh thu thuần. Việc sử dụng chiến lược giảm giá có thể là một công cụ quan trọng để thu hút khách hàng mới và duy trì khách hàng hiện tại.
  • Hoàn trả hàng (Sales Return), Chiết khấu (Discounts), và Khoản bồi thường (Sales Allowances): Những yếu tố này đều đóng một vai trò quan trọng trong việc tính toán doanh thu thuần và đánh giá hiệu suất kinh doanh của một công ty. Chúng thường phản ánh sự hài lòng của khách hàng và hiệu quả của chiến lược bán hàng và chính sách giá cả của doanh nghiệp.

Sự kết hợp của những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến khả năng doanh nghiệp tạo ra doanh thu thuần và lợi nhuận, và do đó, chúng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược kinh doanh và tiếp thị của một công ty.

Vai trò của Net Sales đối với doanh nghiệp

Net Sales đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của một công ty và mang lại nhiều ảnh hưởng quan trọng:

Vai trò quan trọng của Net Sales
Vai trò quan trọng của Net Sales
  • Đo lường hiệu suất kinh doanh: Chỉ số Net Sales cho biết tổng doanh thu thực tế sau khi xem xét các khoản khấu trừ quan trọng. Điều này giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hiệu suất và khả năng tạo ra doanh thu thuần trong thời gian cụ thể.
  • Xác định lợi nhuận: Từ số liệu Net Sales, công ty có thể tính lợi nhuận bằng cách trừ đi tất cả các chi phí và lãi vay khác. Điều này giúp đánh giá xem công ty có lãi hay lỗ trong một giai đoạn thời gian cụ thể và định hình chiến lược tài chính của họ.
  • Giúp hiểu rõ hơn về chiến lược tiếp thị, giá cả ảnh hưởng thế nào đến sự hài lòng của khách hàng và lợi nhuận. Điều này có thể dẫn đến việc điều chỉnh giá cả hoặc phát triển chiến lược tiếp thị mới để cải thiện kết quả kinh doanh.
  • Cung cấp thông tin quan trọng để doanh nghiệp có thể điều chỉnh chiến lược kinh doanh. Dựa trên số liệu và các yếu tố liên quan khác, công ty có thể thực hiện các điều chỉnh cần thiết để tối ưu hóa hiệu suất và lợi nhuận của họ. Điều này giúp họ thích nghi với môi trường kinh doanh biến đổi và duy trì sự cạnh tranh trong ngành.
ads-3
share facebook
Author

Tác giả:

Hồ Thanh Thảo

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan