Quản trị danh mục | 24/02/2024

#Radar đầu tư 16: Đào, Phở & Chứng

Nhiều doanh nghiệp lúc này đã công bố kết quả kinh doanh quý 4/2023. Dù kết quả này chưa phản ánh toàn bộ năm cũ nhưng vẫn có những cơ sở để nhà đầu tư lựa chọn trước khi các doanh nghiệp công bố kết quả cả năm.

Doanh thu Q4/23 các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoáng đạt 1,1 triệu tỷ đồng, giữ nguyên so với Q4/22. Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng 38% so với cùng kỳ, đạt 103,8 nghìn tỷ. Lũy kế cả năm 2023 doanh thu giảm 1,5% so với cùng kỳ, đạt 4,16 triệu tỷ. lợi nhuận đạt 420,5 nghìn tỷ, giảm nhẹ 5,6% so với cùng kỳ.

Ngành thép cho thấy mức hồi phục rõ rệt trong Q4/23, từ mức lỗ 4 nghìn tỷ trong Q4/22 lên mức lợi nhuận dương 3 nghìn tỷ, top 4 ngành có lợi nhuận cao nhất.
Xét cả năm 2023, lợi nhuận ngành thép giảm nhẹ 0,6% so với cùng kỳ. Xét riêng các ông lớn như HPG, HSG và NKG đều lãi trở lại. HPG doanh thu tăng 34 lần, lợi nhuận tăng gần 3 nghìn tỷ trong khi Q4/22 lỗ gần 2 nghìn tỷ.

NKG doanh thu tăng 3,7 lần, lợi nhuận lên mức lãi 22 tỷ so với mức lỗ 414 tỷ cùng kỳ.

HSG doanh thu tăng 14,6 lần, lợi nhuận lãi 103 tỷ từ mức lỗ 680 tỷ cùng kỳ. Đây là một dấu hiệu hồi phục rõ rệt của ngành thép trong giai đoạn hiện tại.
Ngành chứng khoán vẫn duy trì mức độ tăng trưởng trong cả Q4 và mức 38,3% trong cả năm 2023. Nhóm chứng khoán để lại nhiều ấn tượng với nhiều sự tăng trưởng vượt bậc, như VND ghi nhận lợi nhuận 820 tỷ, cao hơn mức lỗ 38 tỷ cùng kỳ, SSI cũng duy trì mức tăng 64,5% so với cùng kỳ, HCM 43%, VIX lãi gần 200 tỷ từ mức 0 cùng kỳ.
Bất động sản có những khoản lãi không tưởng, như IDC lợi nhuận 550 tỷ trong Q4 trong khi cùng kỳ là lỗ 337 tỷ. NVL lợi nhuận đạt 1,600 tỷ – hơn 11 lần so với cùng kỳ. PDR đạt 282 tỷ từ mức âm 275 tỷ cùng kỳ.

Becamex hay IDC trong quý 4/2023 cũng đã có lợi nhuận tăng trưởng. KBC cũng được coi là một cổ phiếu thú vị trong năm 2024 nhờ làn sóng FDI và nhu cầu bất động sản công nghiệp.
Bên cạnh những doanh nghiệp tăng trưởng tích cực cũng có những cổ phiếu chưa có kết quả như kỳ vọng của phần lớn nhà đầu tư. Ví dụ như VHM dù thị giá đã về gần với giá trị sổ sách (book value), định giá thấp nhưng mức lợi nhuận sau thuế chỉ hơn 800 tỷ, giảm 90% so với cùng kỳ. Nhưng đây là một doanh nghiệp bât động sản, lợi nhuận và kết của của họ phụ thuộc vào các dự án và thời điểm ghi nhận kết quả của dự án đó.

Ngoài ra quý 4/2023 có tới 22 ngành ghi nhận mức lợi nhuận âm. Có 84 ngành có lợi nhuận dương. Nhiều ngành bị ảnh hưởng bởi thời điểm hoặc tính chu kỳ đã ghi nhận vào kết quả kinh doanh quý 4 nên để có cái nhìn rõ hơn về hiệu quả kinh doanh, các nhà đầu tư cần chờ báo cáo cả năm 2023.

Ở thời điểm này, nhà đầu tư nếu muốn “vào hàng” có thể phân tích dựa vào kết quả kinh doanh của ngành. Sau khi chọn được ngành duy trì ổn định tăng trưởng hãy xem xét đến kết quả kinh doanh, định giá của từng doanh nghiệp trong ngành đó. Khi cổ phiếu của một ngành nào đó đang lên, có thể có một số mã trong ngành chưa kịp bắt sóng và có mức định giá hấp dẫn hơn.

Chứng khoán

Một ngành nhà đầu tư có thể quan tâm là chứng khoán với mức độ tăng trưởng đang được giữ đều. VIX là doanh nghiệp có tiếng và định giá doanh nghiệp đang thấp hơn toàn ngành. P/B hiện tại chỉ vào khoàng 1,3 lần. VND lại phù hợp trong ngắn hạn với P/B bằng ngành khoảng 1,6 lần.

Thép

Ngành thép có thể quan tâm tới 3 doanh nghiệp lớn HPG, NKG, HSG với mức P/B tương đối tốt, từ 1,2 đến 1,6. HPG sẽ phù hợp với những nhà đầu tư muốn sở hữu cổ phiếu doanh nghiệp với chuỗi sản xuất trong toàn ngành thép.

Ngân hàng

Ngành ngân hàng cũng là một lựa chọn tốt khi nhà đầu tư đã chờ tăng cả năm 2023. Vào cuối 2023, đầu 2024, cổ phiếu ngân hàng đã gần chạm đỉnh cũ và sẵn sàng cho đỉnh mới. Nhà đầu tư cá nhân đã chốt lời khá nhiều trong thời gian qua. Năm nay nhà đầu tư có thể tiếp tục giữ cổ phiếu ngân hàng trong danh mục của mình nhờ định giá mới chỉ chuyển từ mức rẻ sang mức hợp lý, chưa chạm tới mức định giá cao.

ads-3
share facebook
Author

Tác giả:

DNSE Team

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan