Tài chính - Ngân hàng | 06/11/2023

Redemption trong tài chính là gì? Các trường hợp áp dụng mua lại

Redemption hay sự mua lại là thuật ngữ trong tài chính đề cập đến việc hoàn trả hoặc thu hồi lại một khoản đầu tư, chứng khoán vào một thời điểm nhất định. 

Redemption là gì trong tài chính?

Redemption trong tài chính và các trường hợp áp dụng mua lại
Redemption trong tài chính và các trường hợp áp dụng mua lại

Redemption trong tiếng việt có nghĩa là sự mua lại. Thuật ngữ này có nhiều ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào từng ngữ cảnh. Sự mua lại trong tài chính đề cập đến việc trả tiền để lấy bất kỳ khoản chứng khoán cố định nào ngay tại thời điểm đáo hạn hoặc trước khi đáo hạn. 

Đối với các khoản chứng khoán cố định, nhà đầu tư có thể yêu cầu tổ chức phát hành mua loại một phần hoặc tất cả. Các khoản này có thể là cổ phiếu ưu đãi, trái phiếu, quỹ đầu tư, chứng chỉ tiền gửi hoặc các loại tài sản tương tự.

Thông thường, khi đầu tư một loại tài sản như trái phiếu, người mua sẽ nhận được lãi suất hàng năm nhờ việc nắm giữ nó. Tuy nhiên, tại một thời điểm nhất định, tổ chức hoặc công ty phát hành có thể quyết định mua lại tài sản này và trả lại cho người mua số vốn ban đầu và lợi nhuận tích lũy của nhà đầu tư.

Các trường hợp mua lại trong tài chính

Chứng khoán có thu nhập cố định

Những khoản chứng khoán có thu nhập cố định (Fixed Income Security) có thể kể đến là trái phiếu nhà nước, trái phiếu địa phương, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu ngân hàng và tín phiếu tiết kiệm. Người đầu tư vào khoản này sẽ nhận được một khoản lãi được thanh toán định kỳ.

Khi người mua trái phiếu muốn chấm dứt mối quan hệ với tổ chức phát hành trước thời điểm đáo hạn, hoặc khi bên phát hành muốn trả lại số tiền vay trước thời điểm dự kiến, lúc này các công ty trả cho nhà đầu tư một khoản giá trị thu hồi (Redemption Value). Phổ biến ở Việt Nam, các nhà đầu tư sẽ thấy thông tin một doanh nghiệp nào đó chi tiền để mua lại trái phiếu của mình trước hạn.

Quỹ tương hỗ

Quỹ tương hỗ (mutual fund)
Quỹ tương hỗ (mutual fund)

Quỹ tương hỗ là hình thức đầu tư bằng cách góp vốn để tạo ra một quỹ lớn. Từ đó, người quản lý quỹ sẽ đầu tư vào các loại tài sản khác nhau như trái phiếu, cổ phiếu…  

Khi nhà đầu tư muốn yêu cầu quỹ mua lại cổ phần thì phải thông báo cho bên vận hành quỹ. 

Phương thức mua lại sẽ được trả bằng tiền dựa theo trả trị tài sản ròng của quỹ (NAV) trong ngày. 

Quỹ tương hỗ được thế kế dành cho việc đầu tư dài hạn của các cá nhân và đầu tư cổ phiếu trong thời gian dài. Vì vậy khi yêu cầu mua lại trước thời gian đáo hạn nhà đầu tư sẽ phải trả một số khoản tiền phát sinh như chi phí quản lý doanh mục, chi phí kế toán, chi phí pháp lý của quỹ…

Mua lại bằng hiện vật (In-kind Redemption)

In-kind Redemption là việc mua lại sử dụng các khoản đầu tư có giá trị quy đổi từ tiền ra hình thức khác, thay vì sử dụng trực tiếp tiền mặt như bình thường. Ví dụ như mua lại bằng chứng khoán, như vậy nó giống như một giao dịch hoán đổi. 

Mua lại bằng hiện vật phổ biến nhất với các quỹ ETF. Bởi các nhà quản lý quỹ đánh giá những khoản mua lại bằng tiền mặt sẽ gây thiệt hại trong dài hạn. Vì vậy, họ sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư quyền sở hữu cổ phiếu theo tỷ lệ, thay vì trả tiền mặt.

Không chỉ vậy, ETF thường giúp nhà đầu tư có lợi về thuế hơn so với các quỹ tương hỗ. Bởi quỹ này phát hành cổ phiếu bằng hiện vật thay vì bán chứng khoán để huy động tiền mặt.

Như vậy, việc mua lại trong tài chính đều cho thấy lợi ích cho cả hai bên bán và đầu tư quyền ưu tiên. Điều này, giúp các cá nhân lựa chọn các dự án, doanh nghiệp đầu tư phù hợp.

 

ads-3
share facebook
Author

Tác giả:

Lưu Kim Lân

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan