Quản lý tài sản | 18/07/2023

Tiền hỗ trợ Stipend là gì? Khác biệt giữa Stipend và tiền lương

Nhiều doanh nghiệp, trường đại học hiện nay đang có chính sách tài trợ kinh phí cho nhân viên, sinh viên của mình cải thiện đời sống hoặc học tập thêm kỹ năng. Vậy khoản tài trợ này là gì, làm thế nào để nhận, tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết sau.

Stipend là gì?

Tiền hỗ trợ sinh hoạt (Stipend) là một khoản tiền được trả cho các thực tập sinh, nghiên cứu sinh và sinh viên để giúp đáp ứng các chi phí sinh hoạt. 

Hay nói cách khác, nó thường được trả cho những người chưa đủ điều kiện nhận mức lương chính thức cho công việc mà họ làm, vì vậy nó thường thấp hơn mức lương cố định. 

Không có một nguyên tắc cụ thể nào để xác định số tiền stipend mà một người sẽ nhận được. Thay vào đó, nó thường được quyết định dựa trên nhiệm vụ được giao hoặc các chi phí cần được bù đắp hoặc chính sách của tổ chức chi trả.

Các loại tiền hỗ trợ sinh hoạt đang có hiện nay

Có mấy loại Stipend?
Hiện nay có những loại tiền hỗ trợ sinh hoạt nào?

Như đã đề cập ở trên, stipend không phải là mức lương tính theo giờ và thường được sử dụng bởi nhà tuyển dụng như một lựa chọn giá rẻ để trả cho thực tập sinh. Do đó, nó có thể thay đổi tùy thuộc vào công ty hoặc tổ chức trả tiền. 

Một số công ty trả stipend để giúp thực tập sinh chi trả các khoản chi phí cho nhà ở, thức ăn hoặc chi phí đi lại. 

Stipend cho nghiên cứu học thuật

Stipend thường được cung cấp cho nhà nghiên cứu tại các trường đại học hoặc tổ chức có liên quan nhằm giúp họ tập trung vào dự án của mình. Nó tương tự như các khoản tài trợ và thường được cung cấp bởi bên thứ ba, nhằm ủng hộ một nghiên cứu cụ thể. 

Các tổ chức từ thiện và các đơn vị tương tự cũng có thể cung cấp stipend, để hỗ trợ công việc của nhà nghiên cứu và dự án mà họ đang phát triển.

Chi phí cụ thể

Tiền hỗ trợ sinh hoạt cũng có thể được cung cấp để chi trả các khoản chi phí và tiêu dùng cụ thể.

Ví dụ: Sinh viên một số trường đại học ở Việt Nam được hỗ trợ một số tiền nhỏ mỗi tháng và được trường gọi là tiền hỗ trợ laptop cho sinh viên. 

Bảo hiểm y tế

Chủ lao động có thể cung cấp tiền hỗ trợ sinh hoạt cho bảo hiểm y tế bằng cách thêm số tiền vào tiền hỗ trợ của nhân viên để họ tự trả.

Chương trình chăm sóc sức khỏe

Sức khỏe và sự cân bằng giữa công việc, cuộc sống ngày càng trở thành một phần quan trọng mà nhiều nhà tuyển dụng đang quan tâm. 

Do đó, không có gì lạ khi nhiều công ty cung cấp stipend cho nhân viên, giúp họ chi trả cho các khoản chi phí liên quan đến sức khỏe như: mua thẻ tập, lớp yoga,…

Đào tạo nghề 

Một số công ty cung cấp stipend cho nhân viên muốn tham gia các khóa học và lớp học bổ sung để hỗ trợ trong công việc và phát triển sự nghiệp. 

Sự khác biệt giữa Stipend và tiền lương (Salary)

Tiền lương (Salary) tiền hỗ trợ sinh hoạt (Stipend) là hai khái niệm liên quan đến việc trả tiền cho người lao động, nhưng chúng có một số sự khác biệt quan trọng dưới đây: 

Cơ sở so sánh STIPEND SALARY
Khái niệm Là một khoản tiền được trả cho các thực tập sinh, nhân viên thực tập và sinh viên để giúp đáp ứng các chi phí sinh hoạt.  Là tiền công trả cho nhân viên để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao.
Người nhận Sinh viên, học viên nghiên cứu, thực tập sinh hoặc những người tham gia vào các chương trình đào tạo, dự án nghiên cứu hoặc công việc nhất định. Nhân viên chính thức, thử việc hoặc có hợp đồng.
Mức lương
  • Được xác định trước
  • Không thay đổi bất kể hiệu suất hay thành tích của học viên.
  • Thường ít hơn so với mức lương tương đương trong lĩnh vực đó.
  • Lương thường được trả theo mức độ công việc, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc và các yếu tố khác. 
  • Có thể thay đổi theo thời gian.
Thời gian trả lương Được trả theo chu kỳ khác nhau, chẳng hạn như một lần duy nhất hoặc theo từng giai đoạn của chương trình hoặc dự án. Thường được trả theo chu kỳ cụ thể như hàng tháng, hàng giờ, hàng ngày,…
Thuế Có thể không phải chịu thuế hoặc có thuế giảm bớt tùy thuộc vào quy định của quốc gia và loại trợ cấp đó. Phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.
Quyền lợi Có thể không được hưởng những quyền lợi này, tùy thuộc vào quy định của chương trình hoặc dự án. Có quyền được hưởng các phúc lợi và quyền lợi như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ngày nghỉ phép và nghỉ lễ.
Mục tiêu Tăng cường kiến thức, khuyến khích nghiên cứu và phát triển, hỗ trợ phát triển sự nghiệp,… Trả công công bằng cho công việc và đóng góp của người lao động, hỗ trợ đời sống và thúc đẩy động lực làm việc.
Ý nghĩa Là sự cân nhắc trả cho các thực tập sinh, hoặc người học việc để trang trải chi phí sinh hoạt. Là tiền lương hàng tháng của người lao động, để cung cấp dịch vụ cho tổ chức.

 

Tiền hỗ trợ Stipend đã chứng minh vai trò quan trọng trong việc khuyến khích học tập và phát triển cá nhân. Từ việc giảm áp lực tài chính đối với sinh viên đến việc tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu phát triển khả năng và sự sáng tạo của mình, Stipend mang lại nhiều lợi ích, vượt xa định nghĩa chỉ là một khoản tiền hỗ trợ. 

ads-3
share facebook
Author

Tác giả:

Lương Nguyễn Phượng Hà

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan