Sức mua trong chứng khoán là gì?

6 Tháng 9 2021 · 3 phút đọc

Sức mua trong chứng khoán là gì? Đây là số tiền mà nhà đầu tư có sẵn để mua chứng khoán. Sức mua bằng tổng số tiền mặt được giữ trong tài khoản chứng khoán cộng với mức vay ký quỹ tối đa cấp cho nhà đầu tư đó. Tại các công ty chứng khoán, sức mua của nhà đầu tư thường gấp đôi vốn chủ của họ.

Sức mua trong chứng khoán là gì?
Sức mua trong chứng khoán là gì?

Sức mua trong chứng khoán tiếng Anh là Buying Power. Sức mua còn được gọi là vốn chủ sở hữu dư thừa.

Thuật ngữ “sức mua” trong giao dịch là tiền mà nhà đầu tư có sẵn để mua chứng khoán. Sức mua bằng tổng số tiền mặt được giữ trong tài khoản môi giới và tất cả tiền kí quĩ hiện có.

Hiểu về sức mua trong giao dịch chứng khoán

  • Mặc dù sức mua có thể mang một ý nghĩa khác tùy thuộc vào bối cảnh hoặc ngành, trong tài chính, sức mua liên quan đến số tiền có sẵn cho các nhà đầu tư mua chứng khoán trong tài khoản có sử dụng đòn bẩy.
  • Tài khoản này còn được gọi là tài khoản kí quĩ, vì các nhà giao dịch thực hiện một khoản vay dựa trên số tiền mặt hiện có trong tài khoản môi giới của họ.
  • Ủy ban chứng khoán Nhà nước có thể đưa ra yêu cầu mức kí quĩ ban đầu của nhà đầu tư trong tài khoản kí quĩ ít là nhất 50%, nghĩa là nhà đầu tư có sức mua gấp đôi số tiền hiện có.

Sức mua của tài khoản ký quỹ

  • Số tiền ký quỹ mà một công ty chứng khoán có thể cung cấp cho một khách hàng cụ thể phụ thuộc vào các thông số rủi ro của công ty và khách hàng. Thông thường, tài khoản kí quĩ cung cấp cho các nhà đầu tư nhiều gấp đôi số tiền mặt được giữ trong tài khoản, mặc dù một số tài khoản kí quĩ môi giới ngoại hối cung cấp sức mua lên tới 50:1.
  • Công ty môi giới càng cung cấp càng nhiều đòn bẩy cho nhà đầu tư, thì nhà đầu tư càng khó khôi phục lại tài khoản khi có yêu cầu kí quĩ bổ sung. Nói cách khác, đòn bẩy mang lại cho nhà đầu tư một cơ hội để tăng lợi nhuận với việc sử dụng nhiều sức mua hơn, nhưng nó cũng làm tăng rủi ro khi phải trang trải khoản vay.
  • Đối với tài khoản không ký quỹ hoặc tài khoản tiền mặt, sức mua bằng với lượng tiền mặt trong tài khoản. Ví dụ: nếu tài khoản không kí quĩ có 10.000 đô la, đó cũng chính là sức mua của nhà đầu tư.

Ví dụ:

Nhà đầu tư có 10.000.000 tiền mặt trong tài khoản và muốn mua cổ phiếu ACB sử dụng ký quỹ. Tỷ lệ ký quỹ ban đầu quy định cho mã ACB là 50%, bởi thế sức mua được tính như sau: 10.000.000đ/ 50% = 20.000.000đ

Nhà đầu tư có 10.000.000đ chứng khoán ACB sử dụng 7.000.000 tiền mặt và vay ký quỹ 3.000.000đ. Bây giờ nhà đầu tư muốn mua cổ phiếu STB (có mức ký quỹ yêu cầu thông thường là 50%), sức mua là bao nhiêu?

→ Hiện giờ nhà đầu tư đã sử dụng 3.000.000đ từ khoản vay ký quỹ, mức vay còn lại 4.000.000đ chính là sức mua bằng tiền đối với nhà đầu tư.

4.000.000đ / 50% = 8.000.000đ → sức mua để mua chứng khoán STB.

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút
Bài liên quan:

Chứng khoán là gì?

Chứng khoán là một công cụ tài chính có giá trị, có thể mua bán và nắm giữ như tiền.
6 Tháng 9 2021 · 15 phút đọc
Kiến thức đầu tư
Chứng khoán là gì?

Luật chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Luật chứng khoán Việt Nam quy định các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam. Cùng với đó là quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá n ...
6 Tháng 9 2021 · 8 phút đọc
Kiến thức đầu tư
Luật chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Diễn đàn chứng khoán nào hay nhất hiện nay?

Các diễn đàn chứng khoán Việt Nam là nơi trao đổi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm giữa những nhà đầu tư chứng khoán. Hiện có rất nhiều diễn đàn chứng kho ...
28 Tháng 9 2021 · 13 phút đọc
Kiến thức đầu tư
Diễn đàn chứng khoán nào hay nhất hiện nay?

Nên đầu tư gì với mức lương 10 triệu?

Nên đầu tư gì với mức lương 10 triệu mỗi tháng? Bạn hoàn toàn có thể phân bổ chi tiêu hợp lý và đầu tư sinh lợi nhuận với những cách sau đây
21 Tháng 10 2021 · 9 phút đọc
Kiến thức đầu tư
Nên đầu tư gì với mức lương 10 triệu?

Tìm hiểu về Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) là sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất Việt Nam hiện nay.
6 Tháng 9 2021 · 4 phút đọc
Kiến thức đầu tư
Tìm hiểu về Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX)