Doanh nghiệp | 04/10/2023

Tài sản lưu động là gì? Phân biệt tài sản cố định và tài sản lưu động

Bên cạnh tài sản cố định thì tài sản lưu động là loại tài sản đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của một doanh nghiệp. Hãy cùng tìm hiểu tài sản lưu động là gì, các khía cạnh của tài sản lưu động cũng như cách phân biệt các loại tài sản này qua bài viết sau đây.

Tài sản lưu động - Một trong những loại tài sản quan trọng nhất của doanh nghiệp.
Tài sản lưu động – Một trong những loại tài sản quan trọng nhất của doanh nghiệp.

Tài sản lưu động là gì?

Tài sản lưu động là các tài sản có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt hoặc được sử dụng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tài sản lưu động thường bao gồm tiền mặt, tài khoản ngân hàng, cổ phiếu, nợ khách hàng,…

Tài sản lưu động được ghi nhận trong sổ tài sản lưu động. Giá trị của tài sản này có thể thay đổi thường xuyên tùy thuộc vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Phân biệt tài sản lưu động và tài sản cố định

Tùy vào thuộc tính mà tài sản lưu động và tài sản cố định mà doanh nghiệp sẽ có cách sử dụng khác nhau
Tùy vào thuộc tính mà tài sản lưu động và tài sản cố định mà doanh nghiệp sẽ có cách sử dụng khác nhau

Dưới đây là bảng so sánh điểm khác nhau giữa tài sản lưu động và tài sản cố định:

Thuộc tính Tài sản lưu động Tài sản cố định
Đặc điểm chung Tài sản dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt Tài sản khó chuyển đổi thành tiền mặt.
Thời gian sử dụng Thời gian sử dụng ngắn hơn Thời gian sử dụng lâu dài
Mục đích sử dụng Thường được sử dụng trong hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp. Thường được sử dụng để sản xuất, cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ.
Định giá Thường định giá theo giá trị thị trường hoặc giá trị hóa đơn Thường định giá theo giá trị hóa đơn hoặc giá trị tái định giá.
Loại tài sản Bao gồm tiền mặt, tài sản ngắn hạn, cổ phiếu, trái phiếu và các khoản đầu tư tài chính khác. Bao gồm đất đai, nhà cửa, máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và tài sản vật lý khác.
Khấu hao Không có quy định về việc khấu hao tài sản lưu động. Có các quy tắc khấu hao để phản ánh sự mòn giá trị theo thời gian.
Rủi ro Ít rủi ro  Nhiều rủi ro
Bảng phân biệt tài sản lưu động và tài sản cố định

Phân loại tài sản lưu động

Tài sản lưu động được phân loại thành các loại sau:

  • Tiền mặt và các khoản tương đương: Gồm tiền mặt, cát tương đương như chứng khoán, tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương khác.
  • Các khoản đầu tư ngắn hạn: Bao gồm các khoản đầu tư trong thời gian ngắn, ví dụ như cổ phiếu ngắn hạn, trái phiếu ngắn hạn hoặc quỹ tiền tạm thời.
  • Các khoản nợ của khách hàng: Là số tiền do khách hàng nợ doanh nghiệp.
  • Hàng tồn kho: là hàng hóa, sản phẩm mà doanh nghiệp sở hữu và đang giữ lại để bán ra trong tương lai.
  • Các khoản thanh toán trước: là số tiền mà khách hàng đã thanh toán trước cho doanh nghiệp để đặt hàng hoặc thuê dịch vụ.

Vai trò của tài sản lưu động trong hoạt động doanh nghiệp

Tài sản lưu động giúp doanh nghiệp có thể đảm bảo nguồn vốn ngắn hạn, mở rộng kinh doanh,...
Tài sản lưu động giúp doanh nghiệp có thể đảm bảo nguồn vốn ngắn hạn, mở rộng kinh doanh,…

Tài sản lưu động đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc quản lý tài sản lưu động tốt sẽ giúp doanh nghiệp có thể dễ dàng thanh toán các khoản nợ, đầu tư vào các cơ hội kinh doanh mới và phát triển hoạt động kinh doanh của mình. Một số vài trò của tài sản lưu động bao gồm:

Thanh khoản và thanh toán nợ

Tài sản lưu động như tiền mặt và tương đương tiền mặt, có khả năng chuyển đổi nhanh chóng thành tiền mặt, giúp doanh nghiệp thanh toán các khoản nợ, trả lương cho nhân viên, và thực hiện các thanh toán ngắn hạn một cách dễ dàng.

Quản lý nguồn vốn làm việc

Doanh nghiệp có thể sử dụng tài sản lưu động như tài sản đảm bảo để đảm bảo việc cung cấp tài trợ ngắn hạn hoặc đáp ứng nhu cầu tài chính ngắn hạn.

Quản lý rủi ro tài chính

Tài sản lưu động có thể được sử dụng để đa dạng hóa danh mục đầu tư và quản lý rủi ro tài chính. 

Mở rộng kinh doanh

Tài sản lưu động có thể được sử dụng để mở rộng hoạt động kinh doanh bằng cách đầu tư vào việc mua thêm tài sản cố định hoặc mở rộng quy mô sản xuất.

Tạo điều kiện cho việc đầu tư

Doanh nghiệp có thể sử dụng tài sản lưu động để đầu tư vào các cơ hội kinh doanh mới, giúp mở rộng quy mô hoạt động và tăng trưởng doanh thu.

Có thể nói tài sản lưu động đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, và việc quản lý tài sản lưu động tốt sẽ giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động kinh doanh và tăng trưởng doanh thu. Hy vọng với bài viết này, các bạn đã hiểu rõ hơn về khái niệm và vai trò của tài sản lưu động trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

ads-3
share facebook
Author

Tác giả:

Dương Huyền My

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan