Doanh nghiệp | 09/08/2022

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần như thế nào?

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần có ý nghĩa biệt quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Các doanh nghiệp lên kế hoạch tăng vốn điều lệ công ty để nâng cao quy mô sản xuất kinh doanh. Đây là một yếu tố quan trọng để đánh giá năng lực tài chính của doanh nghiệp. Nhà đầu tư cần quan tâm để có những lựa chọn đầu tư phù hợp, giảm thiểu rủi ro. 

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần như thế nào?
Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần như thế nào?

Các phương án tăng vốn điều lệ cho công ty cổ phần

Bán cho cổ đông hiện hữu

Việc tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cho cổ đông hiện hữu là việc công ty cổ phần phát hành thêm cổ phiếu và chào bán số cổ phiếu đó cho các cổ đông hiện hữu theo một mệnh giá và tỷ lệ nhất định. Hội đồng quản trị có quyền quyết định loại cổ phần, số lượng cổ phần chào bán của mỗi loại, thời điểm, hình thức và giá bán cho các cổ đông hiện hữu.

Ví dụ trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của SSI: 

 • Tên cổ phiếu: SSI
 • Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu: 497.375.011 cổ phiếu
 • Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, 02 quyền mua 01 cổ phiếu mới)
 • Phương án làm tròn: Số lượng cổ phần chào bán mà các cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân sẽ được làm tròn xuống 0 cổ phần. 

Ví dụ: Đến ngày chốt danh sách, Cổ đông A có 205 cổ phiếu thì sẽ được hưởng 205 quyền mua. Số cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông A được quyền mua: (205×1)/2 = 102,5 cổ phiếu. Sau khi làm tròn, lượng cổ phiếu cổ đông A được quyền mua sẽ là 102 cổ phiếu.  Số cổ phiếu lẻ thập phân 0.5 sẽ được làm tròn xuống 0 cổ phần. 

Giá chào bán cổ phiếu: 15.000 đồng/cổ phiếu

Phương án tăng vốn điều lệ cho công ty cổ phần qua việc bán cho cổ đông hiện hữu
Phương án tăng vốn điều lệ cho công ty cổ phần qua việc bán cho cổ đông hiện hữu

Phát hành cổ phiếu cho công chúng

Phát hành cổ phiếu ra công chúng là việc bán cổ phần hoặc các công cụ tài chính như trái phiếu ra công chúng. Hoạt động này nhằm để huy động vốn. Số vốn huy động được dùng với mục đích trang trải các khoản thiếu hụt trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời tài trợ cho việc mở rộng đầu tư chiến lược.

Phát hành cổ phiếu cho công chúng giúp cho doanh nghiệp tăng số vốn tự có của mình. Đồng thời không bị ràng buộc bởi nghĩa vụ trả lợi tức cố định. Khi công ty đạt doanh thu chưa cao thì cũng giảm bớt nguy cơ phá sản nếu bị mất khả năng chi trả nợ. Ngoài ra nếu lạm phát xảy ra thì các loại cổ phiếu sẽ hấp dẫn với nhà đầu tư hơn.

Việc phát hành chứng khoán cho công chúng được thực hiện theo quy định hiện hành. Các doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng phải có lãi. Công ty không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký phát hành;
 • Có phương án phát hành, sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
 • Công ty đại chúng chào bán cổ phiếu ra công chúng cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch có tổ chức. Thời hạn là một năm. 
 • Doanh nghiệp cần có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 10 tỷ đồng trở lên. Mức vốn điều lệ theo giá trị đã ghi trong sổ kế toán.
Phát hành cổ phiếu cho công chúng
Phát hành cổ phiếu cho công chúng

Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Phát hành cổ phiếu riêng lẻ là việc phát hành mà chứng khoán được bán ra trong phạm vi một số người nhất định. Các điều kiện hạn chế và khối lượng phát hành cần phải đạt một mức nhất định.

Nhiều công ty cổ phần chọn hình thức phát hành riêng lẻ. Nguyên nhân do không đủ tiêu chuẩn để phát hành cho công chúng; số lượng vốn huy động nhỏ. Mục đích của việc phát hành riêng lẻ là để giảm chi phí. Đồng thời phát hành cho cán bộ nhân viên của công ty. Ngoài ra phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm duy trì các mối quan hệ trong kinh doanh.

Ưu điểm của hình thức này là ít tốn kém chi phí tiến hành chào bán hơn so với phát hành ra công chúng. Số lượng vốn cần huy động không lớn. Tuy nhiên số lượng người mua sẽ ít hơn. Nếu công ty phát hành với giá cao hơn thị giá sẽ giúp nhà đầu tư hưởng lợi. Đồng thời doanh nghiệp cũng có thêm vốn kinh doanh. Tuy nhiên, đa phần các doanh nghiệp chọn hình thức này với giá chiết khấu so với thị trường. Đồng thời chỉ hạn chế chuyển nhượng 1 năm, sau đó dễ dàng bán cổ phiếu để chốt lời. Tỷ lệ pha loãng cổ phiếu sẽ tác động tiêu cực đến nhà đầu tư trên sàn.

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần như thế nào?

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần như thế nào?
Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần như thế nào?

Bước 1: Chọn phương án tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Các cổ đông cần phải thống nhất phương án trước khi quyết định tăng vốn.

Bước 2: Chuẩn bị nộp hồ sơ

Công ty cổ phần khi tăng vốn điều lệ cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ. Sau đó nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Bước 3: Xem xét hồ sơ

 • Trong vòng thời gian làm việc từ 3-5 ngày, cơ quan tiếp nhận sẽ có trách nhiệm xem xét pháp lý của hồ sơ.
 • Nếu sau khi xem xét thấy hồ sơ hợp lệ theo quy định sẽ trao Giấy biên nhận cho công ty.
 • Nếu bị từ chối cần bổ sung hồ sơ để hoàn thiện

Bước 4: Công bố thông tin tăng vốn điều lệ công ty cổ phần.

 • Trong vòng 30 ngày kể từ ngày  tăng vốn điều lệ, công ty phải công bố thông tin lên Cổng thông tin quốc gia.
 • Hoàn tất thủ tục công bố thông tin trên Cổng thông tin quốc gia. Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh sẽ cấp cho công ty cổ phần giấy chứng nhận nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Bước 5: Bổ sung thuế môn bài khi thực hiện tăng vốn điều lệ công ty

Nếu việc công ty thay đổi điều chỉnh tăng vốn điều lệ làm tăng mức thuế môn bài cần thực hiện các thủ tục sau đây:

 • Kê khai, nộp tờ khai điều chỉnh và bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu 08- mã số thuế ban hành kèm Thông tư số 105/2020/TT-BTC của năm liền kề tiếp theo.
 • Nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung của năm tiếp theo.

Kết luận

Vốn điều lệ quyết định đến quy mô, khả năng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hy vọng với những thông tin trên bạn đã biết được các phương án cũng như các bước tăng vốn điều lệ công ty cổ phần. Qua đó giúp doanh nghiệp huy động và chuẩn bị vốn tốt hơn. 

ads-3
share facebook
Author

Tác giả:

DNSE Team

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan