Bảo hiểm - Thuế | 07/02/2023

Tax payer là ai? Tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của người đóng thuế

Thuế được coi là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước. Đồng nghĩa với việc, việc thu thuế có ảnh hưởng cực lớn đối với nền kinh tế cũng như đời sống xã hội. Vậy nên tax payer không được lựa chọn có thực hiện hay không thực hiện, đây chính là trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn tax payer là ai.

Tax player có những nghĩa vụ gì?
Tax player có những nghĩa vụ gì?

Tax payer là gì?

Người nộp thuế hay còn gọi là Tax payer, có thể chia thành hai nghĩa hiểu:

 • Thứ nhất đây có thể là những tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi chịu thuế dựa theo quy định của các sắc thuế nên có nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước. 
 • Thứ hai, người nộp thuế có thể là những tổ chức hoặc cá nhân không thực hiện việc nộp thuế thay cho những chủ thể chịu thuế.

Những quy định về Tax payer tại Việt Nam

Một vài quy định về người đóng thuế tại Viêt Nam
Một vài quy định về người đóng thuế tại Việt Nam

Người nộp thuế sẽ có thể bao gồm nhiều đối tượng cụ thể như sau:

 1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp thuế hoặc các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước dựa theo quy định của pháp luật.
 2. Các tổ chức được giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách của nhà nước.
 3. Các tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.
 4. Các tổ chức cá nhân khấu trừ thuế sẽ bao gồm:
  • Tổ chức hoặc cá nhân ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam mà tổ chức đó thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp nộp trực tiếp; nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo tỷ lệ % tính trên doanh thu.
  • Tổ chức hoặc cá nhân khấu trừ thuế khi chi trả thu nhập cho người có thu nhập thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân.
 1. Tổ chức hoặc cá nhân hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác trong lĩnh vực dầu khí bao gồm:
  • Người điều đành đối với hợp đồng dầu khí được ký dưới hình thức hợp đồng chia sản phẩm.
  • Công ty điều hành chung đối với hợp đồng dầu khí được kí kết dưới hình thức là một hợp đồng điều hành chung.
  • Các doanh nghiệp liên doanh đối với hợp đồng dầu khí được ký kết dưới hợp đồng điều hành chung.
  • Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam hoặc các Tổng công ty, Công ty thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam đối với trường hợp Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam hoặc các Tổng công ty, Công ty thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam tự tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu thô, khí thiên nhiên.

Quyền của người nộp thuế là gì?

Tax Player có những quyền gì?
Tax Payer có những quyền gì?

Theo điều 16 Luật quản lý thuế 2019 quy định về quyền của người nộp thuế, cụ thể như sau:

 • Tax payer sẽ được hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện quá trình nộp thuế cũng như cung cấp thông tin, tài liệu nhằm thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế.
 • Các tax payer sẽ được yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích cụ thể về việc tinh thuế, ấn định thuế và yêu cầu cơ quan hải quan xác định trước mã số và giá trị hải quan, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu trước khi làm thủ tục hải quan theo quy định của Chính phủ. Ngoài ra họ có thể yêu cầu cơ quan hoặc tổ chức giám định hàng hóa xuất nhập khẩu bao gồm số lượng, chất lượng, chủng loại.
 • Người nộp thuế được giữ bí mật thông tin dựa theo quy định của pháp luật.
 • Ngoài ra họ còn được hưởng các ưu đãi về thuế, hoàn thiết theo quy định của pháp luật về thuế.
 • Quyền cơ bản của tax payer là họ được ký hợp đồng với tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.
 • Nhận văn bản kết luận về quá trình kiểm tra thuế, thanh tra thuế của cơ quan quản lý thuế, được yêu cầu giải thích nội dung kết luận kiểm tra thuế cũng như thanh tra thuế và bảo lưu ý kiến trong các biên bản.
 • Tax payer sẽ được bồi thường thiệt hại do cơ quan quản lý thuế; công thức quản lý thuế sẽ được dựa theo quy định của pháp luật.
 • Người nộp thuế được yêu cầu cơ quan quản lý thuế các nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình.
 • Họ có quyền khiếu nại cũng như khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 • Tax payer hoàn toàn có quyền tố cáo các hành vi phạm luật của các công chức quản lý thuế và tổ chức cá nhân khác.

Nghĩa vụ của người nộp thuế là gì?

 • Các tax payer có nghĩa vụ phải đăng ký thuế, sử dụng mã số thuế theo quy định của pháp luật ban hành.
 • Người nộp thuế phải khai thuế chính xác, trung thực và đầy đủ. Bên cạnh đó việc nộp thuế cũng được yêu cầu đúng hạn và phải chịu trách nhiệm về độ chính xác, trung thực của hồ sơ đã cung cấp.
 • Tax payer được yêu cầu phải nộp thuế đầy đủ, đúng hạn và đúng thời điểm. Ngoài ra họ cần chấp hành chế độ kế toán, thống kê cũng như quản lý hóa đơn, chứng từ theo đúng quy định của Nhà nước.
 • Họ cần ghi chép chính xác và trung thực tất cả các hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, khấu trừ thuế cũng như các giao dịch cần phải kê khai thông tin về thuế.
 • Lập và giao các hóa đơn hoặc chứng từ cho người mua theo đúng số lượng và chủng loại giá trị thực khi thanh toán theo quy định của pháp luật.
 • Tax payer được yêu cầu phải cung cấp chính xác kịp thời cũng như đầy đủ các thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, số hiệu và nội dung giao dịch của tài khoản mở tại các ngân hàng thương mại hoặc các tổ chức tín dụng khác.
 • Người nộp thuế cần chấp hành đầy đủ các quyết định hoặc yêu cầu của các cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế dựa theo quy định.
 • Trường hợp người nộp thuế là tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua các phương tiện điện từ theo quy định của pháp luật về giao dịch điện từ.

Trên đây là một số thông tin mà DNSE đã cung cấp cho bạn để trả lời câu hỏi Tax payer là gì. Hy vọng sau khi tham khảo bài viết này bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức bổ ích trong quá trình tìm hiểu và đầu tư.

ads-3
share facebook
Author

Tác giả:

DNSE Team

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan