Chứng khoán | 06/09/2021

Tìm hiểu về Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX), tiền thân là Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), được thành lập năm 1998 theo Quyết định số 127/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ. Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, chính thức khai trương hoạt động vào ngày 20/7/2000 và có phiên giao dịch đầu tiên vào ngày 28/07/2000 với 02 doanh nghiệp niêm yết, 6 công ty chứng khoán thành viên.

Năm 2007, theo Quyết định số 599/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP. HCM được chuyển đổi thành Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với vốn điều lệ ban đầu là 1.000 tỷ đồng và Bộ Tài chính là cơ quan đại diện chủ sở hữu. Đến năm 2015 vốn điều lệ của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã được điều chỉnh lên thành 2.000 tỷ đồng.

Sở giao dịch chứng khoán TPHCM HSX

Chức năng của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX hoặc HOSE) cũng là một thể chế chính thức. Thông qua đó, trái phiếu chính phủ mới được phát hành và HOSE có chức năng như một thị trường thứ cấp cho một số phát hành trái phiếu hiện hữu. Tất cả các chứng khoán niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam là bằng đồng Việt Nam (VNĐ).

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chính thức thành lập năm 1996, chịu trách nhiệm đối với việc phát triển thị trường vốn và cấp giấy phép niêm yết chứng khoán cho các công ty và giấy phép hoạt động cho các công ty chứng khoán, ban hành các quy định.

Để được niêm yết, một công ty phải có lãi liên tục trong 2 năm, có vốn điều lệ ít nhất 5 tỷ đồng và có tối thiểu 50 cổ đông ngoài công ty, nắm giữ tối thiểu là 20% cổ phiếu. Các công ty liên doanh với nước ngoài về mặt kỹ thuật thì đủ tư cách niêm yết, nhưng để được niêm yết trên sàn, các công ty này phải được tổ chức lại thành công ty cổ phần. Các công ty muốn được niêm yết thì phải được một công ty kiểm toán độc lập, được chấp thuận thực hiện kiểm toán và công khai báo cái tài chính cũng như bản cáo bạch bốn lần theo bốn quý trong năm.

Cơ chế giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh là một hệ thống đặt – khớp lệnh tự động. Năng lực của hệ thống trước đây là khoảng 300.000 lệnh trong mỗi ngày, sau đó nâng cấp lên 900.000 lệnh/ngày. Giá chứng khoán giao dịch bị giới hạn biên độ thay đổi hàng ngày là cộng/trừ 7% so với giá đóng cửa ngày hôm trước. Riêng trong ngày niêm yết đầu tiên của một cổ phiếu, chỉ thực hiện một đợt khớp lệnh, giá giao dịch được thực hiện với biên độ +/- 20%.

Từ đầu năm 2021, hệ thống giao dịch của HSX liên tục gặp sự cố do sự phát triển quá nóng của thị trường chứng khoán. Tháng 7/2021, hệ thống giao dịch của HOSE sau khi được FPT chỉnh sửa thành công đã đạt trên 3-5 triệu lệnh, tình trạng nghẽn lệnh đã được khắc phục.

WEBSITE Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh: https://www.hsx.vn

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Ngày 23/12/2020, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trở thành các công ty con do Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam là công ty mẹ được tổ chức theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ với vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại trong nước; hạch toán độc lập, thực hiện chế độ tài chính, chế độ báo cáo thống kê, kế toán, kiểm toán và nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con có chức năng tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật chứng khoán; các chức năng khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

ads-3
share facebook
Author

Tác giả:

DNSE Team

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan