DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Chứng khoán | 3 Tháng 10 2021

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (Vietnam Securities Depository) là gì?

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCKVN) đã xuất hiện và đi vào hoạt động từ những năm 1996-2000, và nhanh chóng trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, đưa nền kinh tế lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, ở thời kỳ đầu, TTCK vẫn còn nhiều hạn chế và các vấn đề phát sinh như:

  • Nhà đầu tư phải tự bảo quản chứng khoán trước các rủi ro như làm giả, mắt cắp và các tai nạn khác;
  • Nhà đầu tư cần tự theo dõi thông tin về chứng khoán mà mình đang nắm giữ;
  • Tốn nhiều chi phí và thời gian trong việc chuyển giao và lưu giữ chứng khoán.

Do đó, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã ra đời nhằm tăng tính hiệu quả trong việc quản lý và điều hành thị trường chứng khoán.

Lưu ký chứng khoán là hoạt động lưu giữ và bảo quản chứng khoán cho khách hàng, chứng khoán sau khi được lưu ký sẽ ghi nhận vào tài khoản đứng tên nhà đầu tư. Từ đây, khách hàng thực hiện các quyền của mình đối với chứng khoán lưu ký và tài khoản nhà đầu tư sẽ được ghi tăng hoặc giảm mà không cần phải trao tay các giấy tờ chứng khoán.

Vai trò của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Đối với thị trường chứng khoán

  • Đảm bảo các giao dịch chứng khoán an toàn và bảo mật thông tin khách hàng.
  • Hỗ trợ các công ty chứng khoán (CTCK) trong quy trình quản trị rủi ro: CTCK nắm được thông tin về tỷ lệ nắm giữ chứng khoán của nhà đầu tư, qua đó theo dõi và kịp thời đưa ra các biện pháp xử lý khi tỉ lệ sở hữu của khách hàng vượt quá mức quy định của pháp luật chứng khoán hiện hành. Đồng thời, hệ thống đưa ra các quy định tuân thủ nhằm đảm bảo tính thống nhất giữa các thành viên tham gia, góp phần ổn định thị trường.
  • Giúp giảm rủi ro cho hoạt động của TTCK: hầu hết các thanh toán đã giảm bớt đáng kể sự chuyển giao chứng khoán vật chất và cho phép tiến hành thanh toán bù trừ song phương và đa phương, từ đó giảm thời gian và chi phí so với hình thức thanh toán bù trừ theo từng lần giao dịch.

Đối với nhà đầu tư và nhà phát hành chứng khoán

  • Đảm bảo thực hiện thanh toán nhanh và giảm chi phí: khi hệ thống lưu ký chứng khoán vận hành một cách tự động và tập trung (không cần thông qua quy trình kiểm đếm và kiểm tra tính thật/giả của chứng khoán), các giao dịch được thực hiện nhanh hơn, loại bỏ chi phí in ấn chứng chỉ chứng khoán và tránh được rủi ro khi thanh toán không qua hệ thống. Vì vậy, sự xuất hiện của hệ thống lưu ký chứng khoán không những giúp cho nhà đầu tư nắm được thời cơ mà đồng vốn còn được quay vòng nhanh hơn.
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
Author

Tác giả:

Đặng Hoa

Đã đóng góp: 1 bài viết


Bài viết liên quan