Chứng khoán | 03/10/2021

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (Vietnam Securities Depository) là gì?

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCKVN) đã đi vào hoạt động từ những năm 1996-2000, và nhanh chóng trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng. Tuy nhiên, ở thời kỳ đầu, TTCK vẫn còn nhiều hạn chế và các vấn đề phát sinh như:

 • Nhà đầu tư phải tự bảo quản và chịu rủi ro như làm giả, mắt cắp và các tai nạn khác;
 • Nhà đầu tư cần tự theo dõi thông tin về chứng khoán mà mình đang nắm giữ;
 • Tốn nhiều chi phí và thời gian trong việc chuyển giao và lưu giữ chứng khoán.

Do đó, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã ra đời nhằm tăng tính hiệu quả trong việc quản lý và điều hành thị trường chứng khoán.

Lưu ký chứng khoán là hoạt động lưu giữ, chuyển giao và bảo quản chứng khoán cho khách hàng. Từ đây, khách hàng thực hiện các quyền của mình đối với chứng khoán lưu ký và tài khoản nhà đầu tư sẽ được ghi tăng hoặc giảm mà không cần phải trao tay các giấy tờ chứng khoán.

Vai trò của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Đối với thị trường chứng khoán

 • Đảm bảo các giao dịch chứng khoán an toàn và bảo mật thông tin khách hàng.
 • Tăng thanh khoản và quay vòng vốn nhanh hơn
 • Hỗ trợ các công ty chứng khoán (CTCK) trong quy trình quản trị rủi ro: CTCK nắm được thông tin về tỷ lệ nắm giữ chứng khoán của nhà đầu tư, qua đó theo dõi và kịp thời đưa ra các biện pháp xử lý.
 • Cung cấp tính thống nhất giữa các thành viên tham gia, góp phần ổn định thị trường.
 • Giúp giảm rủi ro cho hoạt động của TTCK.

Đối với nhà đầu tư và nhà phát hành chứng khoán

 • Đảm bảo thực hiện thanh toán nhanh và giảm chi phí; giúp cho nhà đầu tư nắm được thời cơ và đồng vốn được quay vòng nhanh hơn.
 • Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp dịch vụ đại lý thanh toán cổ tức và lãi trái phiếu cho các tổ chức phát hành.
 • Cung cấp các dịch vụ đăng ký, lưu ký và đại lý chuyển nhượng cho các loại chứng khoán.
 • Cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản, các dịch vụ cho quỹ đầu tư và các dịch vụ khác theo yêu cầu của khách hàng trong phạm vi chức năng
 • Quản lý tỷ lệ sở hữu của người đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật chứng khoán.
ads-3
share facebook
Author

Tác giả:

Đặng Hoa

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan