Phân tích kỹ thuật | 03/08/2023

Tỷ suất vòng quay chứng khoán là gì?

Tỷ suất vòng quay chứng khoán (TSVQCK) là một chỉ số quan trọng dùng để đo lường tính thanh khoản của một mã cổ phiếu. Nếu tỷ lệ cổ phiếu “năng động” quá ít so với tổng số cổ phiếu có thể chuyển nhượng, thì tính thanh khoản của mã cổ phiếu đó sẽ bị suy giảm đáng kể.

Tỷ suất vòng quay chứng khoán là gì ? 

Tỷ suất vòng quay chứng khoán (stock turnover ratio) là một chỉ số quan trọng, dùng để đánh giá tần suất giao dịch của một lượng cổ phiếu, trong một khoảng thời gian nhất định.

Lượng cổ phiếu này là phần số lượng cổ phiếu năng động nhất, thường có giá trị tối thiểu bằng 0 (hoặc tối đa bằng với số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng).

Khi tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu năng động và số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng quá nhỏ, tính thanh khoản và tính thị trường của cổ phiếu đó sẽ bị suy giảm. Dẫn tới giá cổ phiếu dễ dàng bị thao túng và không phản ánh đúng giá trị thực sự của nó. 

Thường chỉ có một lượng cổ phiếu nhất định được phép tự do chuyển nhượng, tuy nhiên, cũng chỉ một phần nhỏ tham gia vào giao dịch hàng ngày.

Để đo lường vấn đề này, TSVQCK được sử dụng để định lượng mức độ thanh khoản của cổ phiếu trong thị trường.

Công thức tính tỷ suất vòng quay chứng khoán 

Công thức tính tỷ suất vòng quay chứng khoán.
Công thức tính tỷ suất vòng quay chứng khoán.

Trong đó : 

Tỷ lệ free-float hay còn gọi là tỷ lệ tự do chuyển nhượng, là một khái niệm để chỉ tỷ lệ phần trăm giữa số lượng cổ phiếu được hoàn toàn tự do chuyển nhượng, mà không bị hạn chế hay phải công bố thông tin mua bán và số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Ví dụ về tỷ suất vòng quay chứng khoán

Tỷ suất Vòng quay Chứng khoán của MWG:

Ví dụ về tỷ suất vòng quay chứng khoán của MWG
Ví dụ về TSVQCK của MWG

Dựa theo bảng trên, ta dễ dàng tính được Giá trị bình quân Giao dịch hàng ngày trong kỳ 6 tháng đầu năm 2018 của MWG là 69,851 tỷ đồng.

Về Tỷ lệ Free-Float thì theo thông báo của HOSE tại Danh sách Cổ phiếu thành phần chỉ số VN30 kỳ 1/2018 thì MWG có Tỷ lệ Free-Float làm tròn trong kỳ là: 65%.

TSVQCK của MWG trong 6 tháng đầu năm 2018 là: 69.851 triệu đồng : 24.184.195 triệu đồng = 0,2888%.

Tỷ suất Vòng quay Chứng khoán của MWG trong 6 tháng đầu năm 2018
TSVQCK của MWG trong 6 tháng đầu năm 2018

Ứng dụng của tỷ suất vòng quay chứng khoán 

Tỷ suất vòng quay chứng khoán là một yếu tố quan trọng để đánh giá tính thanh khoản và mức độ quan tâm của các nhà đầu tư đối với một cổ phiếu hoặc thị trường chứng khoán cụ thể.

Khi tỷ suất vòng quay quá nhỏ cho thấy cổ phiếu được giao dịch ít, đồng nghĩa với việc thanh khoản thấp, từ đó có thể dẫn đến việc cổ phiếu dễ bị thao túng. 

Giao dịch với những cổ phiếu có tỷ suất vòng quay lớn hơn 5% giúp đảm bảo tính thanh khoản cao hơn, tăng khả năng mua bán cổ phiếu một cách dễ dàng và giảm rủi ro mất thanh khoản.

Ngoài ra, nguyên tắc giao dịch với số tiền nhỏ hơn 10% so với tổng giá trị giao dịch trong 1 ngày, cũng là một cách để hạn chế rủi ro và giữ cho bạn có tính chủ động hơn trước biến động của thị trường. 

Điều này giúp đảm bảo rằng, mức độ tác động giao dịch của bạn không gây ảnh hưởng lớn đến giá cổ phiếu hay thị trường chung.

Trên đây là mô tả tổng quan về hệ số TSVQCK. Hiểu rõ về chỉ số này, sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư thông minh và hiệu quả.

ads-3
share facebook
Author

Tác giả:

Lương Nguyễn Phượng Hà

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan