Tài liệu Hội thảo Giới thiệu sản phẩm mới Chứng quyền có bảo đảm

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam phối hợp Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh tổ chức:

Chủ đề: Hội thảo Giới thiệu sản phẩm mới Chứng quyền có bảo đảm 

Trình bày: 

– Ông Nguyễn Địch Thanh – Phó Giám đốc Phòng Nghiên cứu Phát triển Sở GDCK HCM

– Ông Trần Phú Minh – Chuyên viên Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết Sở GDCK HCM

Thời gian: Từ 15h00 đến 18h00 ngày 14/3/2018 

Địa điểm: Hội trường Tầng 5-Tòa nhà HACC1-35 Lê Văn Lương-Nhân Chính-Thanh Xuân-Hà nội


 
Tài liệu hội thảo:

1- Clip giới thiệu tổng quát: https://www.youtube.com/watch?v=omlrAM8HwAA

2- Clip trình bày về giao dịch: https://drive.google.com/file/d/1XxTwtTxfAcxXZEJcKd-3O0D7hKJYn0Vo/view

3- Slide: https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/ViewArticle/8d112b55-3fc0-4f73-8044-061d64d70cdd