Tài liệu hướng dẫn hoạt động Chứng Quyền Có Bảo Đảm

Kính gửi Quý Nhà đầu tư!

 

Để chuẩn bị ra mắt sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm và phổ biến kiến thức nhằm giúp Quý Nhà đầu tư có thể tham khảo và giao dịch về Chứng quyền có bảo đảm, Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) xin gửi tới Quý Nhà đầu tư “Bộ tài liệu hướng dẫn hoạt động của Chứng quyền có bảo đảm” do Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh  (HOSE) ban hành gồm:

1- Infographic giới thiệu đặc điểm của Chứng quyền có bảo đảm;

2- Slide giới thiệu Chứng quyền có bảo đảm;

3- Những câu hỏi thường gặp về sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm;

4- Tài liệu hướng dẫn hoạt động của Tổ chức phát hành;

5- Video clip giới thiệu về Chứng quyền có bảo đảm;

6- Các bài viết liên quan đến hoạt động của Chứng quyền có bảo đảm.

 

Chi tiết theo đường links: www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/NewsByCat/c0772197-2ce0-4be2-8a97-cad39a9343c2

Trân trọng!