Nhận định thị trường

Bản tin phái sinh 19/07/2024: Áp lực giảm điểm đè nặng thị trường cơ sở, khiến hợp đồng VN30F1M SHORT sau phiên đáo hạn

Xu hướng SHORT chiếm ưu thế trên hợp đồng VN30F1M trong phần lớn thời gian giao dịch, với biên độ giao dịch đạt ngưỡng…

2024-07-19T18:08:57

Báo cáo tài chính Quý II năm 2024/The Second quater of 2024 Financial Statements

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2024. DNSE Securities Joint Stock Company announces the…

2024-07-19T13:47:23

Bản tin phái sinh 18/07/2024: Hợp đồng tháng 8 tăng mạnh vào cuối phiên, trước khi tiếp nhận chuyển giao thành hợp đồng VN30F1M

Xu hướng SHORT chiếm ưu thế trên hợp đồng VN30F2408 trong phần lớn thời gian giao dịch, với biên độ giao dịch đạt ngưỡng…

2024-07-18T18:05:49

Bản tin phái sinh 17/07/2024: Khối ngoại và Tự doanh tích cực giao dịch khi hợp đồng tháng 7 sát ngày đáo hạn

Xu hướng SIDEWAYS chiếm ưu thế trên hợp đồng VN30F1M trong phần lớn thời gian giao dịch, giằng co cực mạnh vào phiên chiều,…

2024-07-17T18:08:28

Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 07/2024 – điều chỉnh ngày 17/07/2024

Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE kính gửi Quý khách hàng Danh mục Giao dịch ký quỹ điều chỉnh của tháng 07/2024 sau khi loại mã TDN ra khỏi danh mục.

2024-07-17T17:15:00

Bản tin phái sinh 16/07/2024: Tự doanh và Khối ngoại tiếp tục có trạng thái giao dịch đối lập trong phiên hợp đồng VN30F1M kéo LONG thả SHORT

Xu hướng LONG chiếm ưu thế trên hợp đồng VN30F1M trong phần lớn thời gian giao dịch, với biên độ giao dịch đạt ngưỡng…

2024-07-16T18:08:02

TB hủy niêm yết giao dịch mã chứng khoán HTP kể từ ngày 29.07.2024

DNSE xin thông báo tới Quý khách hàng thông tin liên quan đến việc hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu Công ty Cổ phần In sách…

2024-07-16T16:20:36

TB hủy niêm yết giao dịch mã chứng khoán GEE kể từ ngày 19.07.2024

Theo thông báo từ Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh, mã Chứng khoán GEE bị hủy niêm yết bắt buộc từ ngày 19/07/2024…

2024-07-16T16:01:59

TB hủy niêm yết giao dịch mã chứng khoán TA3 kể từ ngày 02.08.2024

Theo thông báo từ Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh, mã Chứng khoán TA3 bị hủy niêm yết bắt buộc từ ngày 01/08/2024…

2024-07-16T15:32:37

Bản tin phái sinh 15/07/2024: Tự doanh và Khối ngoại có trạng thái giao dịch đối lập

Xu hướng SHORT chiếm ưu thế trên hợp đồng VN30F1M trong phần lớn thời gian giao dịch, với biên độ giao dịch đạt ngưỡng…

2024-07-15T18:16:29