Báo cáo tài chính | 19/07/2023

Báo cáo tài chính Quý II năm 2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2023 và Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý II năm 2023 so với Quý II năm 2022.

Theo Báo cáo tài chính Quý II/2023, doanh thu hoạt động của Chứng khoán DNSE đạt hơn 176 tỷ đồng, tăng 51,3 tỷ đồng, tương ứng 41% so với kết quả cùng kỳ năm 2022.

Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý II/2023 của DNSE đạt 58,33 tỷ đồng  ghi nhận mức tăng đáng kể là hơn 65,3 tỷ , tương ứng tăng 936% so với cùng kỳ năm 2022.

Chi tiết theo file đính kèm.

File đính kèm

share facebook

Bài viết liên quan