DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Báo cáo tài chính | 20 Tháng 10 2021

Báo cáo tài chính Quý III/2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý III/2021, cụ thể như sau:

  1. Báo cáo tài chính Quý III/2021.
  2. Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN của Quý III/2021 so với Quý III/2020.

Quý III/2021 Doanh thu hoạt động tăng gấp 15 lần tương ứng tăng 1.451% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng mạnh mẽ chủ yếu do tăng trưởng doanh thu từ hoạt động Môi giới và hoạt động cho vay Margin.
Lợi nhuận sau thuế TNDN tăng gấp 7 lần tương ứng tăng 1.261% so với quý III/2020.

Chi tiết xem tại văn bản đính kèm.

File đính kèm

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan