Báo cáo tài chính | 19/10/2023

Báo cáo tài chính Quý III năm 2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE“) công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2023.

Theo đó, DNSE ghi nhận doanh thu hoạt động đạt gần 174 tỷ đồng trong quý 3/2023, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả lợi nhuận trước thuế của DNSE trong quý 3/2023 đạt gần 51 tỷ đồng, gấp 3,42 lần so với số lãi đạt được quý 3 năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, công ty mang về gần 501 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 163 tỷ, tăng 349% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 130,9 tỷ đồng, tăng 334% so với cùng kỳ.

Chi tiết theo file đính kèm.

share facebook
Author

Tác giả:

Thiều Nguyễn Duy Anh

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan