DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Báo cáo tài chính | 19 Tháng 1 2022

Báo cáo tài chính Quý IV/2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý IV/2021, cụ thể như sau:

  1. Báo cáo tài chính Quý IV/2021.
  2. Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN của Quý IV/2021 so với Quý IV/2020.

Doanh thu hoạt động Quý IV/2021 tăng gấp hơn 7 lần (tăng 682%) so với Quý IV/2020. Trong đó, doanh thu từ các khoản cho vay và phải thu tăng gấp 52 lần, doanh thu môi giới chứng khoán tăng 8 lần.

Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý IV/2021 tăng hơn 18 tỷ tương ứng tăng 1.005% so với Quý IV/2020.

Chi tiết xem tại văn bản đính kèm.

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan