DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Báo cáo tài chính | 9 Tháng 3 2021

Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31.12.20 đã được kiểm toán

CTCP Chứng khoán Đại Nam trân trọng công bố Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán.

Lợi nhuận sau thuế đạt 2,1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 0.1 tỷ đồng, tăng trưởng 2.017%.

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan