DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Báo cáo tài chính | 20 Tháng 4 2021

Báo cáo tài chính Quý 1/2021

Công ty CP Chứng khoán Đại Nam công bố thông tin:

  • Báo cáo tài chính Quý 1/2021
  • Công văn Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế TNDN của Quý 1/2021 so với Quý 1/2020.

Doanh thu hoạt động và lợi nhuận sau thuế Quý 1/2021 lần lượt đạt 24,67 tỷ đồng và 8,1 tỷ đồng tăng trưởng 448% và 1.614% so với cùng kỳ năm 2020.

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan