DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Báo cáo tài chính | 19 Tháng 10 2020

Báo cáo tài chính Quý 3/ 2020

CTCP Chứng khoán Đại Nam công bố thông tin:

  • Báo cáo tài chính Quý 3/2020
  • Công văn Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế TNDN của Quý 3/2020 so với Quý 3/2019

Nội dung thông tin công bố chi tiết xem file đính kèm

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan