DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Báo cáo tài chính | 19 Tháng 1 2021

Báo cáo tài chính Quý 4/2020

CTCP Chứng khoán Đại Nam trân trọng công bố thông tin:

  • Báo cáo tài chính Quý 4/2020
  • Công văn Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế TNDN của Quý 4/2020 so với Quý 4/2019.

Doanh thu hoạt động tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2020, lợi nhuận sau thuế chuyển từ lỗ sang ghi nhận có lãi là những điểm đáng chú ý trong Báo cáo tài chính quý 4/2020.

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan