DNSE công bố:về việc giảm tỷ lệ cho vay, giảm giá chặn cho vay

11 Tháng 7 2016 · 1 phút đọc

 Công ty CP Chứng khoán Đại Nam Công bố thông tin về việc giảm tỷ lệ cho vay, giảm giá chặn cho vay cụ thể như sau:

 
1- FLC – Tỷ lệ cho vay 50%, giá chặn 8.000,VNĐ/CP => Giữ nguyên tỷ lệ cho vay 50%, mức giá chặn giảm xuống 7.000,VNĐ/CP.
2- KLF – Tỷ lệ cho vay 50%, giá chặn 3.500,VNĐ/CP =>  Giảm tỷ lệ cho vay xuống 40%, mức giá chặn giảm xuống 3.000,VNĐ/CP. 
3- HAG – Tỷ lệ cho vay Margin 50%, giá chặn 9.000,VNĐ/CP => Giảm tỷ lệ cho vay xuống 40%, mức giá chặn giảm xuống 7.500,VNĐ/CP
4- HNG – Tỷ lệ cho vay Margin 50%, giá chặn 8.000,VNĐ/CP => Giảm tỷ lệ cho vay xuống 40%, mức giá chặn giảm xuống 7.000,VNĐ/CP
5- KSB – Tỷ lệ cho vay Margin 50%, giá chặn 55.000,VNĐ/CP => Giữ nguyên tỷ lệ cho vay 50%, mức giá chặn giảm xuống 50.000,VNĐ/CP.
 
Thời gian áp dụng: 12/07/2016.

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút
Bài liên quan:

DNSE thông báo lịch chốt DSCĐ để xin YKCĐ bằng văn bản năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM   Số: 02 /2018/TB-HĐQT-DNSE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự…
25 Tháng 6 2018 · 6 phút đọc
Tin DNSE
DNSE thông báo lịch chốt DSCĐ để xin YKCĐ bằng văn bản năm 2018

DNSE công bố: Thay đổi mức giá chặn cho vay GDKQ đối với mã FIT,TSC

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam trân trọng thông báo điều chỉnh tăng mức giá chặn cho vay đối với một số mã cổ…
2 Tháng 8 2017 · 4 phút đọc
Tin DNSE
DNSE công bố: Thay đổi mức giá chặn cho vay GDKQ đối với mã FIT,TSC

DNSE công bố: Thay đổi mức giá chặn cho vay GDKQ đối với mã SAM, SCR

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam trân trọng thông báo điều chỉnh tăng mức giá chặn cho vay đối với một số mã cổ…
8 Tháng 6 2017 · 3 phút đọc
Tin DNSE
DNSE công bố: Thay đổi mức giá chặn cho vay GDKQ đối với mã SAM, SCR

Thông báo về việc đấu giá bán cổ phần ra công chúng công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

  1.      Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIC) Địa chỉ:…
6 Tháng 4 2015 · 19 phút đọc
Công bố thông tinQuan hệ cổ đôngTin DNSE
Thông báo về việc đấu giá bán cổ phần ra công chúng công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Thông báo về việc đấu giá bán cổ phần ra công chúng Công ty cổ phần Kinh Doanh và Khí Hóa Lỏng Miền Bắc

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty cổ phần Kinh Doanh và Khí Hóa Lỏng Miền Bắc  Địa chỉ: Tầng 11 Tòa…
6 Tháng 4 2015 · 10 phút đọc
Tin DNSE
Thông báo về việc đấu giá bán cổ phần ra công chúng Công ty cổ phần Kinh Doanh và Khí Hóa Lỏng Miền Bắc