Báo cáo phân tích | 11/04/2024

KDH – “Vua” siêu dự án

Nhận định trong thời gian tới

  • Huy động được khoảng 3000 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng: Tháng 3/2024, cổ đông đã thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ, KDH được chấp thuận huy động khoảng 3000 tỷ đồng nhờ việc phát hành thêm 110 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn huy động được sẽ dùng để giải phóng mặt bằng tại các dự án ở Thành phố Hồ Chí Minh. Kỳ vọng thương vụ này sẽ giúp hoàn thành trong 6 tháng tiếp theo;
  • Quỹ đất lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh, hỗ trợ tăng trưởng cho doanh nghiệp: quỹ đất ở Thành phố Hồ Chí Minh với tổng diện tích hơn 650 ha. Trong 3 năm tới, KDH tập trung phát triển các dự án chủ lực như Privia, Emeria, Solina và Clarita. Các dự án lớn như Khu công nghiệp Tân Tạo, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân và Khu công nghiệp Phong Phú là động lực thúc đẩy tăng trưởng dài hạn của KDH;

Ước tính lợi nhuận năm 2024 ở mức trên 900 tỷ đồng. Với P/B dự phóng ở mức 2.2 lần, giá mục tiêu là 46,000 VND/cổ phiếu.

share facebook
Author

Tác giả:

Trần Hương

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan