DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Tin DNSE | 25 Tháng 5 2020

Thông báo cấp lại sổ cổ đông FC bị mất

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam tiếp nhận Đơn xin cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN FIT CONSUMMER do bị mất với các thông tin như sau:

 

Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ – Mã cổ đông: FC-02; Sở hữu 90.350.000 cổ phần.

 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, nếu Công ty CP Chứng khoán Đại Nam không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và/ hoặc không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào liên quan đến  nêu trên, Công ty CP Chứng khoán Đại Nam sẽ thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo quy định pháp luật.

 

Trân trọng!

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan