Thông báo điều chỉnh biểu phí tại DNSE áp dụng từ 20/03/2020 đến 31/08/2020

20 Tháng 3 2020 · 1 phút đọc

Kính gửi Quý khách hàng!

 

Căn cứ Thông tư 14/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 18/03/2020 về việc sửa đổi định giá dịch vụ chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam thông báo điều chỉnh một số loại phí áp dụng tại DNSE cụ thể như sau:

 

Tên phí

Biểu phí đang áp dụng

Biểu phí điều chỉnh

Lưu ký chứng khoán

0,3 VNĐ / 1 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ / tháng

0,2 VNĐ / 1 trái phiếu / tháng

0,27 VNĐ / 1 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ / tháng

0,18 VNĐ / 1 trái phiếu / tháng

Chuyển khoản để thanh toán giao dịch BÁN chứng khóan

0,5 VNĐ / 1 chứng khoán / 1 lần chuyển khoản / 1 mã (tối đa không quá 500,000 VNĐ / 1 lần / 1 mã chứng khoán)

0,3 VNĐ / 1 chứng khoán / 1 lần chuyển khoản / 1 mã (tối đa không quá 300,000 VNĐ / 1 lần / 1 mã chứng khoán)

 

Thời gian hiệu lực điều chỉnh từ 20/3/2020 đến 31/8/2020. Sau ngày 31/8/2020, biểu phí trên được áp dụng theo biểu phí hiện tại tại DNSE.

 

Trân trọng thông báo!

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút
Bài liên quan:

DNSE công bố:về việc giảm tỷ lệ cho vay, giảm giá chặn cho vay

 Công ty CP Chứng khoán Đại Nam Công bố thông tin về việc giảm tỷ lệ cho vay, giảm giá chặn cho vay cụ…
11 Tháng 7 2016 · 1 phút đọc
Tin DNSE
DNSE công bố:về việc giảm tỷ lệ cho vay, giảm giá chặn cho vay

Thông báo v/v: Biểu phí giao dịch và Biểu phí lưu ký chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

1. Biểu phí giao dịch chứng khoán 2. Biểu phí lưu ký chứng khoán
6 Tháng 4 2015 · 1 phút đọc
Tin DNSE
Thông báo v/v: Biểu phí giao dịch và Biểu phí lưu ký chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

Hướng dẫn nộp tiền/rút tiền trên tàI khoản chứng khoán tại DNSE

DNSE hướng dẫn nộp tiền/rút tiền trên tàI khoản chứng khoán.
22 Tháng 7 2020 · 9 phút đọc
Hướng dẫn giao dịch
Hướng dẫn nộp tiền/rút tiền trên tàI khoản chứng khoán tại DNSE

DNSE thay đổi biểu phí rút tiền và phương thức thông báo khớp lệnh

Từ 08/01/2021, DNSE điều chỉnh biểu phí rút tiền và phương thức thông báo khớp lệnh.
7 Tháng 1 2021 · 1 phút đọc
Hướng dẫn giao dịchTin DNSE
DNSE thay đổi biểu phí rút tiền và phương thức thông báo khớp lệnh

DNSE công bố: Danh mục cổ phiếu GDKQ tháng 07.2017 – điều chỉnh danh mục Margin tháng 07/2017

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam trân trọng thông báo Bổ sung chứng khoán  vào danh mục GDKQ: –   VGC – Tổng công…
7 Tháng 7 2017 · 5 phút đọc
Tin DNSE
DNSE công bố: Danh mục cổ phiếu GDKQ tháng 07.2017 – điều chỉnh danh mục Margin tháng 07/2017