DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Tin DNSE | 6 Tháng 4 2015

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM

THÔNG BÁO

"V/v điều chỉnh thời gian giao dịch

           

Được sự chấp thuận của UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (SGDCK TP.HCM) sẽ điều chỉnh thời gian giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận trong ngày như sau:

                  

Phương thức giao dịch

Giờ giao dịch

Thời lượng

Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ

Khớp lệnh định kỳ mở cửa

8h30’ – 8h45’

15 phút

Khớp lệnh liên tục

8h45’ – 10h30’

105 phút

Khớp lệnh định kỳ đóng cửa

10h30’ – 10h45’

15 phút

Thỏa thuận

8h30’ – 11h00’

150 phút

Trái phiếu

Thỏa thuận

8h30’ – 11h00’

150 phút

Thị trường đóng cửa

11h00’

 

Thời gian dự kiến áp dụng: Từ đầu tháng 9/2010

Trân trọng thông báo!

File đính kèm:

Files/Image/Thông báo về việc thay đổi thời gian giao dịch.pdf

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CP CK ĐẠI NAM 

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan