Bản tin phái sinh 24/5/2024: Hợp đồng VN30F1M SHORT thẳng tay trong phiên chứng khoán cơ sở “đỏ lửa”

Xu hướng SHORT chiếm ưu thế trên hợp đồng VN30F1M, với biên độ giao dịch được nới rộng một cách đột biến, đạt 32.8…
2024-05-24T18:28:10

Bản tin phái sinh 23/5/2024: HPG trở lại đường đua, đưa hợp đồng VN30F1M trở lại xu thế LONG

Xu hướng LONG chiếm ưu thế trên hợp đồng VN30F1M, với biên độ giao dịch đạt 17 điểm (1,300 – 1,283). Lượng hợp đồng…
2024-05-23T18:16:00

Bản tin phái sinh 22/5/2024: Nhóm Bluechip suy yếu, kéo chỉ số VN30F1M SHORT nguyên ngày

Xu hướng SHORT kéo dài xuyên suốt phiên giao dịch trên hợp đồng VN30F1M, với biên độ giao dịch ở ngưỡng cao nhất từ…
2024-05-22T18:17:54

Bản tin phái sinh 21/5/2024: FPT tăng điểm trở lại, kéo hợp đồng VN30F1M chuyển LONG phút cuối

Xu hướng SHORT kéo dài xuyên suốt phiên giao dịch trước khi đảo chiều vào cuối phiên trên hợp đồng VN30F1M, với biên độ…
2024-05-21T18:36:19

Bản tin phái sinh 20/5/2024: Hợp đồng VN30F1M đi ngang sau khi tạo GAP LONG biên độ lớn

Nhịp SIDEWAYS kéo dài xuyên suốt phiên giao dịch sau khi hình thành GAP LONG lớn đầu phiên trên hợp đồng VN30F1M, với biên…
2024-05-20T18:22:44

Bản tin phái sinh 17/5/2024: Hợp đồng VN30F1M đi ngang trong phiên đổi hợp đồng mới

Nhịp SIDEWAYS kéo dài xuyên suốt phiên giao dịch trên hợp đồng VN30F1M, với biên độ giao dịch đạt ngưỡng 6.7 điểm (1,308.4 –…
2024-05-17T18:09:05

Bản tin phái sinh 16/5/2024: Hợp đồng VN30F1M đáo hạn trong phiên LONG cực mạnh

Nhịp LONG kéo dài xuyên suốt phiên giao dịch, khởi đầu với GAP LONG trên hợp đồng VN30F2406 trước khi đi ngang trong phần…
2024-05-16T18:10:24

Bản tin phái sinh 15/5/2024: Chỉ số VN30F1M xuất hiện nhịp tăng nóng ngay trước phiên đáo hạn

Nhịp LONG kéo dài xuyên suốt phiên giao dịch trên hợp đồng VN30F2405 trước khi điều chỉnh vào cuối phiên, với biên độ giao…
2024-05-15T18:12:13

Bản tin phái sinh 14/5/2024: Khối ngoại duy trì vị thế SHORT trong phiên hợp đồng VN30F1M thành công giữ nhịp LONG mạnh

Nhịp LONG kéo dài xuyên suốt phiên giao dịch trên hợp đồng VN30F2405 với biên độ giao dịch thu hẹp so với phiên trước,…
2024-05-14T18:09:22

Bản tin phái sinh 13/5/2024: Khối ngoại cùng Tự doanh qua đêm “ngược chiều”, hợp đồng VN30F1M SHORT nhẹ trong nghi ngờ

Nhịp SHORT tương đối mạnh xuất hiện vào cuối phiên trên hợp đồng VN30F2405 với biên độ giao dịch thu hẹp so với phiên…
2024-05-13T18:18:32