Chứng khoán | 11/03/2022

Cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi có gì khác nhau?

Đầu tư cổ phiếu đang là một trong những hình thức phổ biến nhất hiện nay. Cổ phiếu do công ty chứng khoán phát hành, bao gồm 2 loại là cổ phiếu thường (phổ thông) và cổ phiếu ưu đãi. Hai loại này có rất nhiều điểm khác biệt. Tuy nhiên, phần lớn nhà đầu tư không hiểu rõ về bản chất của 2 loại cổ phiếu này. Vậy cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi khác nhau như thế nào? Hãy cùng DNSE tìm hiểu trong vào viết dưới đây.

Cổ phiếu thường là gì?

Cổ phiếu thường (Common Stocks)
Cổ phiếu thường (Common Stocks)

Doanh nghiệp cổ phần bắt buộc phải có cổ phiếu thường (Common Stocks). Những người có cổ phiếu thường là cổ đông phổ thông. Đây là loại cổ phiếu được giao dịch phổ biến nhất trên thị trường.

Cổ phiếu ưu đãi là gì?

Cổ phiếu ưu đãi (Preferred Stocks)
Cổ phiếu ưu đãi (Preferred Stocks)

Cổ phiếu ưu đãi (Preferred Stocks) là một loại cổ phiếu khác thuộc công ty cổ phần. Đây là cổ phiếu có thể đem lại cho người sở hữu những đặc quyền cụ thể. Quyền lợi này phụ thuộc vào loại cổ phiếu ưu đãi mà cổ đông nắm giữ. 

Cổ phiếu ưu đãi được phân ra làm 3 loại:

Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ đông phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phiếu ưu đãi biểu quyết sẽ do điều lệ công ty quy định.

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông. Đây thường là con số cố định và không bị ảnh hưởng bởi tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, bù lại, cổ đông sở hữu cổ phiếu này không có quyền biểu quyết hoặc ứng cử vào Hội đồng quản trị.  

Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại

Với cổ phiếu ưu đãi hoàn lại, công ty sẽ hoàn trả lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu. Tuy nhiên, cổ đông sở hữu loại cổ phiếu này không có quyền biểu quyết, dự họp hay tiến cử người vào Hội đồng quản trị.

Ngoài ra, tùy từng doanh nghiệp sẽ có một số loại cổ phiếu ưu đãi khác.

So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

Sự khác biệt giữa cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi
Sự khác biệt giữa cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi trong chứng khoán có một số điểm giống và khác nhau như sau:

Giống nhau

Cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi đều là cổ phiếu và xác nhận quyền sở hữu của cổ đông trong công ty.

Hai loại cổ phiếu này có điểm chung:

  • Là chứng khoán vốn
  • Do công ty cổ phần phát hành
  • Chủ sở hữu chỉ có trách nhiệm trên số vốn góp mà thôi

Khác nhau

  Cổ phiếu thường Cổ phiếu ưu đãi
Cổ tức Không ổn định vì tùy thuộc rất nhiều vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Cổ đông chỉ được nhận cổ tức sau khi trả lãi cho trái chủ và cổ đông ưu đãi. Ổn định, được chia theo loại cổ phiếu đang giữ, không bị ảnh hưởng bởi kết quả kinh doanh. Tỷ lệ nhận được cổ tức cao hơn cổ phiếu thường
Quyền biểu quyết Quyền biểu quyết tỷ lệ với số cổ phần nắm giữ Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết có quyền biểu quyết cao hơn cổ phiếu thường. Nhưng cổ phiếu ưu đãi cổ tức và hoàn lại không hề có quyền biểu quyết.
Quyền quản lý Có quyền tham gia vào hoạt động quản lý công ty Không có quyền tham gia hoạt động quản lý
Chuyển nhượng Tự do Không được tự do chuyển nhượng
Khả năng chuyển đổi Thường không thể đổi thành cổ phiếu ưu đãi Có thể chuyển thành cổ phiếu thường
Khả năng thu hồi tài sản Thường là người được nhận tiền cuối cùng sau khi đã thanh lý tài sản công ty, trả nợ cho trái chủ và cổ đông ưu đãi Được nhận tiền thanh lý trước người có cổ phiếu thường nhưng xếp sau người sở hữu trái phiếu

Kết luận

Trên đây là những kiến thức bạn cần biết để phân biệt cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi. Bạn có thể bắt đầu ngay con đường chơi đầu tư của mình bằng cách đăng ký tài khoản tại DNSE để được hưởng ưu đãi miễn phí giao dịch trọn đời.

Cùng với đó, bạn hãy tiếp tục theo dõi các bài viết mới trên DNSE để nhận được những kiến thức hữu ích về chứng khoán nhé! 

ads-3
share facebook
Author

Tác giả:

Nguyễn Minh Ngọc

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan